Nadace ČEZ pomůže zlepšit sociální služby: neziskovým organizacím přispěje na rozvoj a vzdělávání

6. 10. 2020

Až 200 000 korun na svůj vlastní rozvoj mohou získat od Nadace ČEZ neziskové organizace působící v sociálních službách. Peníze mohou využít třeba na vzdělávání a školení pracovníků, nebo rozšíření poskytovaných služeb. Grantové řízení Neziskovky nyní přijímá žádosti.

Hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny nebo terapeutické dílny, ti všichni se mohou až do 9. října přihlásit do nového grantového řízení Nadace ČEZ Neziskovky. Největší česká nadace chce jeho prostřednictvím pomoci rozvíjet a profesionalizovat neziskové organizace aktivní v oblasti sociální péče. Veškeré informace a podmínky žadatelé najdou na webu www.nadacecez.cz.

Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že se snaží veškeré finance investovat především do péče o klienty. Na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení zkrátka nezbývá prostor. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Bez neziskových organizací poskytujících sociální služby by se neobešla žádná oblast našeho života. Platí, že klient je v jejich práci vždy na prvním místě, ale finanční prostředky na vlastní rozvoj, vzdělávání a další profesionalizaci se jim shánějí těžko. Je nesmírně důležité, že Nadace ČEZ přichází s programem, který těmto organizacím jejich rozvoj umožní,“ uvedla Lenka Bergmannová z Nadace Neziskovky.cz.

V grantovém řízení mohou neziskové organizace požádat o částku až 200 000 korun, na její čerpání pak mají jeden rok. Peníze jsou určeny na rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zlepšení kvality péče o zaměstnance, profesionalizaci organizací a jejich zviditelnění mezi potenciálními klienty nebo donátory. Nadace ČEZ také jako jedna z mála přispívá neziskovým organizacím na úhradu běžných provozních nákladů. Pro tyto žádosti je ale určeno jiné grantové řízení, konkrétně Podpora regionů.


Zdroj: Nadace ČEZ vyhlásila nové grantové řízení Neziskovky 2020 pro organizace, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. Tisková zpráva, 11. 9. 2020. Dostupné ZDE.

Související