Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě 10 milionů stromů

5. 2. 2020

Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě Sázíme budoucnost, která chce během pěti let vysázet po celém Česku 10 milionů stromů. Po celé republice jich nadace a zaměstnanci ČEZ vysázeli již přes 100 000

Úpravou podmínek grantového řízení Stromy umožní nadace výsadbu mnohem širšímu spektru žadatelů než dosud. Zároveň kromě alejí a větrolamů podpoří i výsadbu v parcích, sadech a přírodních lokalitách. Loni Nadace ČEZ umožnila vznik 51 alejí v hodnotě 5 498 036 Kč.

Grant Stromy Nadace ČEZ byl doposud zaměřený na obce a města, kterým pomáhal obnovovat staré nebo vysazovat nové aleje, stromořadí a větrolamy či liniové bariéry proti prachu. Za osm let svého trvání takto podpořil vysazení 95 637 stromů a keřů v hodnotě 51,8 milionů korun. V návaznosti na zapojení se do iniciativy Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“ se ale Nadace ČEZ rozhodla upravit pravidla tak, aby podpořila i výsadbu v dalších lokalitách. Zároveň rozšířila okruh možných žadatelů: o příspěvek až do 150 000 korun mohou nově žádat i různé organizace, spolky či školy.

„Aleje patří do české kulturní krajiny již od dob renezance. Stejně tak ale v ní mají své místo i parky či okrasné zahrady, zvláště v menších obcích pak bývaly obecní sady. Každý strom se počítá. Zároveň vítáme zájem různých místních spolků ale třeba i škol a školek zapojit se do výsadby a pomoci tak životnímu prostředí. Věříme, že o strom zasazený vlastními silami budou lidé s láskou pečovat,“ uvádí ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Za každého zaměstnance strom

Prioritou grantu Stromy zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst. Stejný princip uplatňuje společnost ČEZ také v loni vyhlášeném závazku vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Během podzimu tak dobrovolníci z řad zaměstnanců vlastnoručně zasadili na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji 7 300 sazenic. Další sázecí akce proběhnou již letos na jaře, cíle téměř 23 000 nových stromů by tak společnost mohla dosáhnout již letos.

Grantové řízení Stromy probíhá i letos ve dvou etapách: žádost o grant pro jarní výsadbu musí zájemci poslat do konce března, druhé kolo příjmu žádostí pro podzimní výsadbu pak proběhne během června a července.

Kromě grantu Stromy jsou otevřená i další grantová řízení: Oranžový přechod (příjem žádostí do 31. 3. 2020), Oranžové hřiště a Podpora regionů (obojí celoročně). I letos na se mnoha festivalech a kulturních i sportovních akcích objeví Oranžová kola Nadace ČEZ.

Podmínky grantu Nadace ČEZ stromy 2020

Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá od 3. 2. do 28. 2. 2020. Žádat mohou tradičně města a obce, v letošním roce nově i právnické osoby (tzn. různé spolky, organizace, školy atd.). V grantovém řízení je podporována zejména výsadba, či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, liniových dřevin, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd. Grantové řízení Stromy nepodporuje výsadbu nepůvodních dřevin (např. tújí, cypřišů, stříbrných smrků atd.), výsadbu stanovištně původních jehličnanů ani výsadbu stromů v prostoru lesa. Žádost lze podat výhradně prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč. Více informací bude uveřejněno v grantových podmínkách na webových stránkách www.nadacecez.cz.


Zdroj: Tisková zpráva, Nadace ČEZ se připojuje k iniciativě 10 milionů stromů. Po celé republice jich nadace a zaměstnanci ČEZ vysázeli již přes 100 000, Skupina ČEZ.