Nadace KB Jistota a Institut cirkulární ekonomiky zahajují spolupráci

15. 3. 2021

Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě podílí na minimalizaci negativních dopadů na společnost. V roce 2021 zařadila mezi své stěžejní témata i udržitelnost a zahajuje spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Společně budou pracovat na nastavení lepších podmínek ve veřejném zadávání a soukromých nákupech.

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. Komerční banka proto stanovila udržitelnost za jednu ze svých absolutních priorit. V souvislosti s tím nyní Komerční banka navazuje partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky.

Partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky zaštiťuje ze strany Komerční banky Nadace Komerční banky KB Jistota. Ta na základě nově schválené strategie od letošního roku věnuje 30 % svých příspěvků na podporu projektů spadajících do pilíře podpory s názvem Udržitelná budoucnost. V roce 2025 bude podíl této oblasti činit celých 65 %.

Partnerství Komerční banky a INCIEN reflektuje jeden z hlavních plánů Zelené dohody pro Evropu. Tím je podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství.

Partnerská spolupráce se bude v letošním roce realizovat v rámci projektu INCIEN zaměřeného na prosazování cirkulárních prvků do veřejného i soukromého zadávání.

Projekt si klade za cíl zvýšit osvětu související s tématem cirkulárních zakázek jako klíčového pilíře pro zavedení cirkulární ekonomiky do praxe. Povědomí o cirkulárním zadávání totiž v ČR zůstává oproti západním evropským zemím velmi nízké.

Kromě osvěty je projekt zaměřen také na tvorbu praktické metodiky pro státní správu i soukromé společnosti, školení budoucích školitelů a komunikaci příkladů z praxe.

Považuji za logické, že nadační činnost se bude do budoucna mnohem více týkat i oblasti udržitelného podnikání. Nadace KB Jistota se tak díky podpoře Komerční banky může nejen podílet na významných krocích v současných trendech, ale být současně inspirátorem a motivátorem,“ uvedl Tomáš Doležal, předseda správní rady Nadace KB Jistota.

Uzavření strategického partnerství s Komerční bankou si velice vážíme a věříme, že takto silný partner nám pomůže dosáhnout výrazného zlepšení ve veřejném i soukromém zadávání. Potenciál ekonomických i environmentálních úspor je obrovský: jen ve veřejném sektoru jde o více než 660 miliard korun ročně. Tyto prostředky můžeme za pomocí principů cirkulární ekonomiky využívat šetrněji, účelněji a s lepším účinkem pro všechny. Jinými slovy jde o prosazení racionálního národohospodářského přístupu,“ doplňuje jednatelka INCIEN Soňa Jonášová.


Zdroj: Nadace KB Jistota a Institut cirkulární ekonomiky zahajují spolupráci, Tisková zpráva 9. 3. 2021. Dostupné ZDE.

Související

Bez společenské odpovědnosti se kvalitní firemní strategie neobejde

Přejít na článek

Značka UGO otevírá novou Salaterii na pražském Václavském náměstí

Přejít na článek