Najděte zahraniční partnery pro váš projekt

25. 2. 2020

Věděli jste, že do programu Erasmus+ se mohou zapojit kromě škol i neziskové organizace, nadace, knihovny, poradenská a kulturní centra, organizace pracující se seniory a mnohé další, které poskytují vzdělávání dospělým?

Zaměstnanci těchto institucí se mohou zúčastnit vzdělávacích kurzů, konferencí a získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Projekty partnerství dále umožňují organizacím spolupracovat se zahraničními partnery a sdílet s nimi své zkušenosti na mezinárodní úrovni. Mnoho projektů je zaměřeno na oblasti CSR, jako třeba ochrana životního prostředí, práce se znevýhodněnými skupinami či sociální služby. Pro ilustraci jsme pro vás vybrali tři zajímavé příklady.

  • Organizace: Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
  • Zapojené země: Česká republika, Chorvatsko, Francie, Slovinsko
  • Zaměření: Poskytování sociálních služeb ve venkovských oblastech

Cílem projektu bylo najít a otestovat účinný způsob vzdělávání zastupitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb tak, aby ve výsledku došlo ke zlepšení přístupu občanů k sociálním službám a k dlouhodobě udržitelnému řešení sociálních problémů obcí. Účastníci projektu si také vyměňovali zkušenosti a sdíleli dobrou praxi.

  • Organizace: Akropolis, z. s.
  • Zapojené země: Česká republika, Rakousko, Slovensko
  • Zaměření: Znevýhodněné skupiny na trhu práce (matky po mateřské dovolené, rodiče malých dětí, migranti, menšiny)

Na tříletém projektu spolupracovaly čtyři organizace. Jejich cílem bylo vyvinout, otestovat a šířit novou metodu zvyšování šancí znevýhodněných osob na trhu práce. Protože většina sociálně vyčleněných osob trpí nízkým sebevědomím, pomáhá jim tato metoda změnit pohled na sebe samé. Učí se, jak využít svých schopností a silných stránek a jak je prezentovat. Vyvinutá metoda je nabízena formou kurzu s časovou dotací 32 hodin. Metodika zohledňuje osobní příběh a zkušenosti klienta, zaměřuje se i na jeho emoce a sebepoznání.

  • Organizace: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.
  • Zapojené země: Česká republika, Německo, Rakousko
  • Zaměření: Zachování přírodního a kulturního dědictví

Projekt reagoval na potřebu zlepšit vzdělávání v oblasti ochrany a péče o přírodní a kulturní dědictví. Na základě poznatků ze zahraničních seminářů u partnerských organizací vytvořili zaměstnanci Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov základní kurz o interpretaci kulturního a přírodního dědictví pro pracovníky v oblasti šetrného turismu. Během léta 2017 a 2018 pak zorganizovali několik přednášek pro laickou veřejnost.

Další inspiraci najdete v publikaci Úspěšné projekty mezinárodního vzdělávání 2019, kterou vydal Dům zahraniční spolupráce.

Zaujaly vás vybrané příklady a rádi byste se pustili do realizace vlastního projektu? Zjistěte, za jakých podmínek můžete získat finanční podporu z programu Erasmus+ na webové stránce naerasmusplus.cz nebo se za námi stavte na Info Desku a domluvte si osobní konzultaci.


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, www.dzs.cz.