Nákup místních potravin s etickým přesahem

18. 12. 2013

Lokálka je sociální podnik, který nabízí možnost etického nákupu potravin od malých, ekologických zemědělců z okolí Prahy.

Všechen zisk Lokálky je investován do neziskové osvětové činnosti občanského sdružení PRO-BIO LIGA.

Nákupem tak můžete podpořit drobné šetrně hospodařící sedláky, ale také přispět k osvětě a vzdělávání v oblasti udržitelné spotřeby. Lokálka není jenom nákup místních potravin za nízké ceny, lokálka je etický nákup s veřejně prospěšným přesahem!

PRO-BIO LIGA je občanské sdružení jehož cílem je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost. Provozuje Informačně-poradenské centrum s knihovnou, web Biospotrebitel.cz, pořádá semináře, exkurze nebo programy ve školách, vydává publikace a letáky.

Nejpřirozenější cestou k lepšímu potravinového systému jsou přímé a dlouhodobé vazby spotřebitelů a zemědělců. Zatím nejvíce se tomuto ideálu blíží Komunitou podporované zemědělství (KPZ). V roce 2013 v ČR funguje již 7 KPZ skupin. LIGA soustavně pracuje na rozvoji KPZ a má například velký podíl na úspěšném vzniku hospodářství KomPot a nově vznikající zahrady Kuchyňka.