Nákupní centra skupiny Unibail-Rodamco-Westfield pomáhají Ukrajině

6. 5. 2022

Do pomoci ukrajinským uprchlíkům se zapojila všechna pražská nákupní centra skupiny Unibail-Rodamco Česká republika, provozovatele obchodních center Westfield Chodov, Centrum Černý Most a Metropole Zličín. Neziskovým organizacím a dobrovolníkům nabídla své volné nákupní jednotky pro zřízení sběrných míst humanitární pomoci. Pomáhají také ukrajinským lidem s lepším začleněním do společnosti, ve spolupráci se svými nájemci a dalšími organizacemi poskytují například bezplatné hlídání dětí nebo výuku českého jazyka. V podpoře plánuje skupina pokračovat i nadále.

Westfield Chodov otevřel ve spolupráci s organizacemi jako Česko.digital nebo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty sběrné místo, kam mohou lidé nosit notebooky, telefony, tablety a další přístroje, které jsou následně repasovány a ve funkčním stavu poskytnuty uprchlíkům z Ukrajiny. Centrum dále ve spolupráci s městskou částí Praha 11 zajišťuje sbírku trvanlivých potravin, léků či hygienických pomůcek. Ve spolupráci s nájemcem Time Out pak zajišťuje bezplatné hlídání dětí v dětském koutku Time Out.

Centrum Černý Most pomáhá s lepším začleněním do života a poskytuje ve spolupráci s jazykovou školou Berlitz bezplatné kurzy češtiny. Centrum také ve spolupráci s neziskovými organizacemi Česko.digital a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty zřídilo sběrné místo, kam mohou návštěvníci přinést IT techniku, trvanlivé potraviny, léky, hygienické potřeby i oblečení. Rodinám zasaženým válkou je i v Centru Černý Most rovněž k dispozici bezplatné hlídání děti v dětském koutku Time Out.

Nákupní centrum Metropole Zličín zřídilo společně s Červeným křížem sbírku, kam mohou zájemci přispívat finančními dary jak v hotovosti, tak bezhotovostně prostřednictvím speciálního QR kódu. Dětský koutek Time Out poskytuje ukrajinským rodinám službu hlídání dětí během všedních dní zcela zdarma. Starším dětem, které nyní nastupují do základní školy, mohou zase zákazníci Metropole nakoupit potřebné školní pomůcky podle předem vytvořeného seznamu. Ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj, z. s., také nákupní centrum zřídilo sbírku praktických věcí, do níž mohou zájemci darovat hygienické pomůcky nebo trvanlivé potraviny.

„Velmi nás těší solidarita našich zákazníků i nájemců a možnost spolupracovat s neziskovými organizacemi, které poskytují přímou pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. Ve snaze alespoň trochu usnadnit lidem z Ukrajiny náročnou situaci a možná i nový začátek chceme pokračovat i nadále,“ dodává Petra Valentová, tisková mluvčí Unibail-Rodamco Česká republika. V nákupních centrech budou materiální a finanční sbírky pokračovat i nadále. Skupina Unibail-Rodamco-Westfield je otevřena další spolupráci s nájemci a neziskovými organizacemi, které chtějí jakkoliv pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.


Zdroj: Nákupní centra skupiny Unibail-Rodamco-Westfield pomáhají Ukrajině. Skupina Unibail-Rodamco-Westfield. Tisková zpráva, 28. 4. 2022.

Související

Pražské kongresové centrum hledá dobrovolníky. Nabídky zapojení na více místech sdružuje Vlna pomoci

Přejít na článek