Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023

17. 4. 2018

Zapojte se do on-line konzultace k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 -2023“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ s cílem získat připomínky od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují.

Z Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 vyplývá pro ministra průmyslu a obchodu úkol předložit vládě do 30. září 2018 zprávu o plnění Plánu se stavem ke dni 30. června 2018 a návrh nového akčního plánu.

Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro finální úpravu „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“.

Návrh materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ naleznete zveřejněný na tomto odkazu. Do on-line konzultace můžete přispívat do 13. května 2018 prostřednictvím emailů: simkova@mpo.cz, naimannova@mpo.cz, miroslav.svoboda@mpo.cz.


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Více informací naleznete na webových stránkách www.mpo.cz.