Zelená energie pokryje až 40 % spotřeby výrobního areálu v Tachově

Ze světa členů

4. 1. 2024

K energetické nezávislosti s využitím obnovitelých zdrojů směřuje výrobní komplex Urbanity Campus Tachov. Pomůže mu k tomu uchovávání přebytků zelené elektřiny v nově spuštěném bateriovém úložišti s celkovou kapacitou 1,4 MWh. To je napojené na střešní solární elektrárnu o výkonu 5 MWp, která je největší svého druhu v Česku. Vyrobená energie pokryje až 40 % roční spotřeby výrobního areálu, nemovitostní skupina Urbanity navíc plánuje kapacitu uložiště v příštích letech významně rozšířit.

„Instalaci velkokapacitního bateriového úložiště v našem tachovském kampusu vnímáme jako další nezbytný krok, který nás posouvá k energetické nezávislosti a zároveň je šetrný k životnímu prostředí. V současné době jsme vlastními zdroji bilančně schopni pokrýt energetické potřeby kampusu skoro z poloviny, kapacitu baterie přitom plánujeme více než zdvojnásobit. Po zelené energii je mezi výrobními firmami velká poptávka a věřím, že takové řešení může být ukázkovým modelem nejen pro další průmyslové areály, ale také pro města a obce,“ uvádí Roland Hofman, CEO společnosti Urbanity.

Bateriové úložiště o kapacitě 1,4 MWh bylo v průmyslovém areálu Urbanity Campus Tachov instalováno, aby bylo možné vyrobenou zelenou energii z velké střešní elektrárny efektivně beze zbytku využít přímo v areálu. Baterie je napojena na takzvaný komunitní energoblok, takže s její kapacitou mohou pracovat všechny provozy průmyslové zóny.

Velkokapacitní bateriové úložiště je v rámci energobloku propojeno s řadou dobíjecích stanic pro elektromobily, tepelnými čerpadly a také s aktuálně největší střešní fotovoltaickou elektrárnou v Česku o konečném výkonu 5 MWp, která je umístěna na jinak obtížně využitelných střechách výrobních budov kampusu.

V Urbanity Campus Tachov se také uplatňují nová pravidla pro hospodaření s tepelnou energií v rámci využití odpaního tepla z výrobních technologií napojených na akumulaci tepla v rekuperačních výměnících. Pokročilá je i práce s vodou – ať už dešťovou, odpadní či pitnou dodávanou z vlastních vrtů. Pro řízení jednotlivých technologií je postupně rozšiřován systém chytrého energetického managementu založený na online optimalizaci energetických toků.

Urbanity klade důraz také na spolupráci s obcemi a místními komunitami, kampus v Tachově se proto stal vůbec prvním průmyslovým areálem v České republice, který získal mezinárodní ocenění BREEAM Communities. Více než tříletý proces této certifikace dokončil s nejvyšším hodnocením v celém CEE regionu. V rámci letošního 25. ročníku prestižní soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“ navíc zvítězil v kategorii Průmyslové a logistické areály. Skupina Urbanity v současnosti působí mimo Tachova v několika dalších regionech České republiky, kde svou činnost zaměřuje na zvýšení pozitivního vlivu svých výrovních kampusů na celé okolí, jejich zaměstnance a místní komunity.


Zdroj: Nejdřív největší střešní elektrárna, teď velkokapacitní bateriové úložiště. Zelená energie pokryje až 40 % spotřeby výrobního areálu v Tachově. Urbanity. Tisková zpráva

Související