Nejlepší neziskovky roku 2019 podpořila i Nadace ČEZ

22. 1. 2020

O prestižní ocenění Neziskovka roku (tentokráte 2019) se již po sedmé ucházely organizace z celé České republiky.

Středobodem jejich zájmu je nejen pomoc potřebným, a to jak se zdravotním, tak i sociálním znevýhodněním či s jiným handicapem, ale třeba i nabídka smysluplného využití volného času pro všechny generace či poskytnutí pocitu bezpečí v krizových situacích. Ze 49 přihlášených uchazečů o tento prestižní titul se jich do užší nominace dostalo 13, přičemž slavnostní vyhlášení proběhlo v pražské Malostranské besedě. Jedním z tradičních partnerů akce byla Nadace ČEZ. Kromě finančních prostředků poskytnutých na zajištění organizace a propagace projektu, tak zajistila i finanční ocenění pro vítěze v kategorii velká neziskovka. Celkem se jednalo o 120 000 korun.

„Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“. Organizace, které se účastní ocenění, se přitom dozví, kde jsou jejich silné a slabé stránky v řízení. Mají tak zpětnou vazbu od odborníků, čímž získají inspiraci ke svému dalšímu rozvoji a vylepšení svých aktivit. A co je hlavní, zviditelní se v očích veřejnosti, která tak dostane informace o dobře řízených organizacích a o jejich činnost,“ uvedl Jan Placák, manažer projektu Neziskovka roku. Základním posláním Nadace rozvoje občanské společnosti je podle něj podpora právě organizací občanské společnosti. „Naplňujeme naše poslání financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců. Považujeme je totiž za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i nadnárodním měřítku.“

Vyhlašovatelem vítěze v kategorii Velká neziskovka roku 2019 byl Daniel Novák, manažer Nadace ČEZ (na snímku vpravo, vlevo moderátor večera Marek Zelinka).

Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku 2019 byl založen na unikátní metodice, která byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy již v roce 2013. Na hodnocení spolupracovali nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v Česku. Zjednodušeně řečeno, po formální kontrole všech došlých formulářů a výběru pěti organizací v každé kategorii přichází na řadu fyzické hodnocení dvěma externími hodnotiteli v místě působení organizace. Dál postupují z každé kategorie tři finalisté k závěrečné prezentaci před komisí.

V kategorii Malá neziskovka tak zvítězila TJ Sokol Milovice. V kategorii Střední neziskovka vyhrála organizace Na počátku z Brna – Husovice a v kategorii Velká neziskovka Linka bezpečí, která již stejný titul získala i v roce 2015. Cenu veřejnosti si z Prahy odvezli zástupci organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., v Prachaticích.

„V naší zemi působí v neziskovém sektoru řada lidí, kteří dlouhodobě odvádějí vynikající profesionální práci. Existuje také celá řada nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Je to i příklad Nadace rozvoje občanské společnosti, která jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje již od roku 1993, takže sama patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Snaží se přitom inspirovat a pomáhat jiným neziskovým organizacím, což je vlastně i posláním Nadace ČEZ. Proto jsme rádi podpořili její projekt Neziskovka roku,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.


Zdroj: Tisková zpráva, Nejlepší neziskovky roku 2019 podpořila i Nadace ČEZ, Skupina ČEZ.