Nejštědřejší den v roce Giving Tuesday již za 7 týdnů

9. 10. 2018

Přesně 7 týdnů zbývá do úterý 27. listopadu, kdy se po celém světě bude slavit největší svátek dárcovství a nejštědřejší den v roce – Giving Tuesday. Každoročně se slaví vždy v úterý po dni díkůvzdání a jako kontrast k nákupnímu šílenství na Black Friday.

Celý svět se na Giving Tuesday spojí, aby pomáhal a konal dobro. Česko se do Giving Tuesday zapojuje již třetím rokem, a to pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Věnovat se dá čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné rady, jídlo nebo oblečení. „Giving Tuesday je opak honu za slevou a konzumem, nutí člověka se na chvíli zamyslet, zastavit a vrátit společnosti něco zpět. Zároveň hezky otevírá nadcházející vánoční charitativní sezonu,“ říká ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Loni se v Česku do Giving Tuesday registrovalo přes 170 výzev, celkové dary činily 7 384 455 Kč a uspořádalo se přes 100 zaměstnaneckých sbírek. Ve světě dosáhla celková částka online příspěvků na 247 milionů dolarů, darů bylo celkem 2,4 milionů, kdy průměrná výše jednoho daru přesahovala 120 dolarů.

Do Giving Tuesday se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, neziskové organizace, školy, univerzity, města, obce nebo malé i velké podniky. Zájemci mohou své dárcovské výzvy registrovat na webových stránkách www.giving-tuesday.cz. Národním ambasadorem Giving Tuesday pro Českou republiku je Asociace společenské odpovědnosti.

O Asociaci společenské odpovědnosti:

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší platforma společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání v Česku. Jako hostitelská organizace UN Global Compact do České republiky zároveň přináší jedinečné globální know-how největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN. Na podporu globálních cílů každoročně uděluje Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Jako národní ambasador v Česku zastřešuje celosvětovou kampaň Giving Tuesday, největšího svátku dárcovství na světě. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz, www.globalnicile.cz a www.giving-tuesday.cz.