Největší překážky na cestě ke zdravé a udržitelné stravě ve světě

17. 1. 2022

Nový globální spotřebitelský výzkum od EAT a GlobeScan o zdravých a udržitelných potravinových systémech ve spojení se Summitem OSN o potravinových systémech odhaluje překážky lepších stravovacích návyků po celém světě.

Pouze polovina lidí na celém světě (53 %) považuje nákup zdravých a udržitelných potravin za snadný. Vyplývá to z nového globálního spotřebitelského průzkumu provedeného poradenskou společností GlobeScan a EAT – vědecky podloženou neziskovou organizací pro transformaci globálních potravinových systémů. Pro ty, pro které je obtížné nakupovat zdravé a udržitelné potraviny, jsou největší překážky cenová dostupnost (48 %) a fyzická dostupnost (36 %) – přičemž čtvrtina lidí říká, že neví, co jsou zdravé a udržitelné potraviny.

Zjištění uvedená ve výzkumu Grains of Truth jsou založena na názorech více než 30 000 spotřebitelů na 31 trzích po celém světě, na jejich definici dobrých, zdravých a udržitelných potravin. Průzkum se také zeptal lidí na další problémy – včetně jejich největších obav z produkce potravin a problémů, kterým čelí při nákupu zdravých a udržitelných potravin, a také na to, kdo může mít největší pozitivní dopad na vytváření zdravějšího a udržitelnějšího potravinového systému.

Zatímco mnoho lidí zjevně bojuje s pochopením toho, co je zdravé a udržitelné jídlo, existuje také pochopení, že tyto dva pojmy mají různé významy. Nejoblíbenější popisy zdravého jídla jsou výživné (47 %), organické (47 %) a nezpracované (44 %). U udržitelných potravin jsou první tři popisy dobré pro životní prostředí (51 %), organické (42 %) a lokálně pěstované (34 %). Dalším kritériem udržitelnosti potravin je jejich uhlíková stopa nebo šetrnost ke klimatu, což svědomité jedlíky znepokojuje.

Různé generace mají podobné názory na udržitelné potraviny, ale existují rozdíly, pokud jde o zdravé potraviny. Mladší generace s největší pravděpodobností popisuje zdravé jídlo jako chutné a výživné, zatímco starší generace je spojují s nezpracovanými a lokálně vypěstovanými potravinami.

Při zvažování některých problémů potravinového systému jsou dvě největší obavy z používání chemických pesticidů a hnojiv (81 %) a jednorázového plastového odpadu z obalů potravin (78 %). Těsně následují hlad a obezita, přičemž 76 % lidí uvedlo, že je znepokojují oba problémy. Tyto obavy podporuje skutečnost, že jeden z 11 lidí trpí chronickým hladem a že třetina světové populace má nadváhu. Problém, který lidi nejméně znepokojuje, je přeprava potravin.

Možná překvapivě, obavy o každý z těchto problémů mají tendenci narůstat s věkem. Mladší jsou v průměru méně znepokojeni než starší. Z regionálního hlediska vyjadřují největší obavy o potravinové systémy spotřebitelé v Latinské Americe, Africe a jižní Evropě.

Téměř polovina spotřebitelů (46 %) věří, že odpovědnost za pozitivní změny k vytvoření zdravějšího a udržitelnějšího potravinového systému leží na národních vládách. Více než třetina (37 %) si myslí, že k dosažení tohoto cíle mají nejlepší předpoklady potravinářské a nápojové společnosti, zatímco 23 % vidí, že lidé jako oni dokážou ovlivnit pozitivní změny, a jeden z osmi (15 %) vidí mladé lidi jako mocné činitele změny.

„V tomto výzkumu je toho hodně, co je třeba vyzdvihnout – lidé na celém světě chápou důležitou roli, kterou mohou hrát při změně potravinových systémů prostřednictvím svých vlastních vzorců spotřeby,“ řekla zakladatelka a výkonná předsedkyně EAT Dr. Gunhild Stordalen. „Vlády i výrobci potravin však mají stále ještě obrovské množství práce, na které musí zapracovat – jsou to právě tyto subjekty, které spotřebitelé považují za držitele moci, a proto jim budou naslouchat. A co je zásadní, i když lidé chtějí přejít ke zdravějším a udržitelnějším stravovacím návykům, v současné době nevěří, že mohou, protože podle jejich názoru jsou ceny produktů buď příliš vysoké, nebo je obtížné je najít. To je něco, na čem musí tvůrci politik, maloobchodníci a výrobci zapracovat a zlepšit, abychom mohli všichni spolupracovat na prosazování zdravějších vzorců spotřeby.“


Zdroj: Affordavility, Availability Are Biggest Barriers to Healthy and Sustainable Diets. Sustainable Brands. Zveřejněno 23. 9. 2021. Dostupné zde.

Související

Nadační fond Kapka naděje spustil sbírku na pořízení kardiologické sondy pro novorozence

Přejít na článek

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství

Přejít na článek