Největší překážky na cestě ke zdravé a udržitelné stravě ve světě

17. 1. 2022

Nový globální spotřebitelský výzkum od EAT a GlobeScan o zdravých a udržitelných potravinových systémech ve spojení se Summitem OSN o potravinových systémech odhaluje překážky lepších stravovacích návyků po celém světě.

Pouze polovina lidí na celém světě (53 %) považuje nákup zdravých a udržitelných potravin za snadný. Vyplývá to z nového globálního spotřebitelského průzkumu provedeného poradenskou společností GlobeScan a EAT – vědecky podloženou neziskovou organizací pro transformaci globálních potravinových systémů. Pro ty, pro které je obtížné nakupovat zdravé a udržitelné potraviny, jsou největší překážky cenová dostupnost (48 %) a fyzická dostupnost (36 %) – přičemž čtvrtina lidí říká, že neví, co jsou zdravé a udržitelné potraviny.

Zjištění uvedená ve výzkumu Grains of Truth jsou založena na názorech více než 30 000 spotřebitelů na 31 trzích po celém světě, na jejich definici dobrých, zdravých a udržitelných potravin. Průzkum se také zeptal lidí na další problémy – včetně jejich největších obav z produkce potravin a problémů, kterým čelí při nákupu zdravých a udržitelných potravin, a také na to, kdo může mít největší pozitivní dopad na vytváření zdravějšího a udržitelnějšího potravinového systému.

Zatímco mnoho lidí zjevně bojuje s pochopením toho, co je zdravé a udržitelné jídlo, existuje také pochopení, že tyto dva pojmy mají různé významy. Nejoblíbenější popisy zdravého jídla jsou výživné (47 %), organické (47 %) a nezpracované (44 %). U udržitelných potravin jsou první tři popisy dobré pro životní prostředí (51 %), organické (42 %) a lokálně pěstované (34 %). Dalším kritériem udržitelnosti potravin je jejich uhlíková stopa nebo šetrnost ke klimatu, což svědomité jedlíky znepokojuje.

Různé generace mají podobné názory na udržitelné potraviny, ale existují rozdíly, pokud jde o zdravé potraviny. Mladší generace s největší pravděpodobností popisuje zdravé jídlo jako chutné a výživné, zatímco starší generace je spojují s nezpracovanými a lokálně vypěstovanými potravinami.

Při zvažování některých problémů potravinového systému jsou dvě největší obavy z používání chemických pesticidů a hnojiv (81 %) a jednorázového plastového odpadu z obalů potravin (78 %). Těsně následují hlad a obezita, přičemž 76 % lidí uvedlo, že je znepokojují oba problémy. Tyto obavy podporuje skutečnost, že jeden z 11 lidí trpí chronickým hladem a že třetina světové populace má nadváhu. Problém, který lidi nejméně znepokojuje, je přeprava potravin.

Možná překvapivě, obavy o každý z těchto problémů mají tendenci narůstat s věkem. Mladší jsou v průměru méně znepokojeni než starší. Z regionálního hlediska vyjadřují největší obavy o potravinové systémy spotřebitelé v Latinské Americe, Africe a jižní Evropě.

Téměř polovina spotřebitelů (46 %) věří, že odpovědnost za pozitivní změny k vytvoření zdravějšího a udržitelnějšího potravinového systému leží na národních vládách. Více než třetina (37 %) si myslí, že k dosažení tohoto cíle mají nejlepší předpoklady potravinářské a nápojové společnosti, zatímco 23 % vidí, že lidé jako oni dokážou ovlivnit pozitivní změny, a jeden z osmi (15 %) vidí mladé lidi jako mocné činitele změny.

„V tomto výzkumu je toho hodně, co je třeba vyzdvihnout – lidé na celém světě chápou důležitou roli, kterou mohou hrát při změně potravinových systémů prostřednictvím svých vlastních vzorců spotřeby,“ řekla zakladatelka a výkonná předsedkyně EAT Dr. Gunhild Stordalen. „Vlády i výrobci potravin však mají stále ještě obrovské množství práce, na které musí zapracovat – jsou to právě tyto subjekty, které spotřebitelé považují za držitele moci, a proto jim budou naslouchat. A co je zásadní, i když lidé chtějí přejít ke zdravějším a udržitelnějším stravovacím návykům, v současné době nevěří, že mohou, protože podle jejich názoru jsou ceny produktů buď příliš vysoké, nebo je obtížné je najít. To je něco, na čem musí tvůrci politik, maloobchodníci a výrobci zapracovat a zlepšit, abychom mohli všichni spolupracovat na prosazování zdravějších vzorců spotřeby.“


Zdroj: Affordavility, Availability Are Biggest Barriers to Healthy and Sustainable Diets. Sustainable Brands. Zveřejněno 23. 9. 2021. Dostupné zde.

Související

Výtěžek vánoční sbírky od T-Mobile podpoří aktivní život seniorů

Přejít na článek

Výstava „Silnější než HAE“ podpoří osvětu o vzácném onemocnění

Přejít na článek