Nejvlivnější CEOs vidí v SDGs obchodní příležitosti

30. 6. 2016

Podle studie UN Global Compact a Accenture CEOs považují SDGs za příležitost poprat se s globálními problémy, redefinovat konkurenceschopnost a transformovat celá odvětví.

Studie odhalila, že 87 % výkonných ředitelů považuje nové Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) za zásadní příležitost k přehodnocení přístupu k udržitelnosti, a téměř polovina (49 %) si myslí, že nejdůležitější roli ve snaze dosáhnout stanovených cílů bude mít privátní sektor.

Studie, zpracovaná agenturou Accenture Strategy, zveřejněná na červnovém leaders summitu UN Global Compact v New Yorku, představuje lídry obchodních společností odhodlané hrát hlavní roli při řešení globálních problémů. Studie, která oslovila více jak 1 000 výkonných ředitelů aktivních v UN Global Compact, ukazuje, že vysocí představitelé byznysu vidí unikátní příležitost přetvořit jednotlivá odvětví a urychlit pokrok směrem k SDGs.

„To, že obchodní společnosti vzaly SDGs za své, jim dává jasný směr,“ řekla Lise Kingo, výkonná ředitelka UN Global Compact. „Výkonní ředitelé přijímají tento mandát pro radikální změnu, vidí v SDGs příležitost pro transformaci. My v UN Global Compact v rámci SDGs spojujeme privátní sektor s vládami a občanskou společností s cílem dosáhnout maximálního potenciálu obchodních společností, které změní globální ekonomiku a pomohou vytvořit svět, který chceme v roce 2030 mít.“

Více jak 70 % dotázaných věří, že SDGs poskytují firmám rámec pro restrukturalizaci snah o udržitelnost, přičemž 78 % dotázaných již nyní vidí příležitosti, jak se skrze své podnikání na snaze podílet. Prakticky všichni CEOs (95 % dotázaných) se cítí být osobně zodpovědní za to, že jejich podniky budou plnit svoji společenskou roli. 80 % je přesvědčeno, že angažovanost na poli společenských výzev je jedním z rozhodujících bodů jejich odvětví.

„Tak jako globalizace a dominance digitálních technologií zvyšují laťku pro celý privátní sektor, výkonní ředitelé z celého světa přijímají za své možnosti a příležitosti ke změně toho, jak pracujeme a jak žijeme. Vidí nutnost přehodnotit naše přístupy a obchodní modely, abychom dosáhli nových cílů v oblasti odpovědného podnikání a udržitelnosti,” řekl Peter Lacy, ředitel Accenture Strategy. „Tito lídři chápou, že digitální technologie budou v této transformaci hrát významnou roli a že budou redefinovat konkurenceschopnost v mnoha odvětvích. Pokud budou spravovány a využívány v zájmu jak obchodu, tak společnosti, digitální technologie umožní vlnu radikálních inovací a pomohou do roku 2030 naplnit stanovené SDGs“.

Ředitelé identifikovali tři základní požadavky pro zrychlení pokroku. První je urgentní potřeba vytvoření nových partnerství napříč privátním sektorem, vládami a občanskou společností. Partnerství, která by vytvářela nové ambice a cíle klíčových odvětví udržitelnosti, včetně lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a proti-korupčního jednání. Druhým požadavkem je větší zapojení regionů, spolupráce s národními vládami na vývoji a implementaci SDGs. Jako poslední uvádějí neustálou inovaci v oblasti digitálních technologií a byznys modelů, které umožní firmám míti větší vliv na řešení globálních problémů.

Global goals, local business

Výsledky letošní studie jsou velkou změnou oproti výsledkům z roku 2013, kdy CEOs vyjádřili určitou frustraci nad jejich snahami stát se více udržitelnými. Přestože výkonní ředitelé zdůrazňují nutnost překonat určité výzvy, studie potvrzuje, že lídři privátního sektoru činí významné pokroky.

Více jak dvě třetiny dotázaných (69 %) hlásí, že se udržitelnost stala součástí diskuze na těch nejvyšších pozicích, a celých 64 % říká, že se otázka udržitelnosti stala součástí budování obchodní strategie. Většina výkonných ředitelů (59 %) také prohlásila, že jejich společnost je schopna kvantifikovat hodnotu jejich snahy o udržitelnost, což značí 21% růst od roku 2013. Dotázaní také prohlašují, že jejich pokrok je replikován skrze celé jejich odvětví, a 89 % říká, že angažovanost v udržitelnosti má zásadní vliv na jejich odvětví.

Změny světových trhů

Navzdory významnému pokroku v implementování udržitelnosti do korporátní strategie a obchodních aktivit, vedoucí pracovníci stále vnímají spoustu překážek a výzev na cestě k udržitelné globální ekonomice. Problémy vidí hlavně v reakcích investorů: zatímco 88 % dotázaných věří, že integrace problémů okolo udržitelnosti do obchodní strategie je nutností s ohledem na pokrok ve zmíněné oblasti, jen 10 % říká, že tlak investorů na tyto změny je nejdůležitějším faktorem v rámci jejich společnosti.

Mezi CEOs největších světových společností, tedy těch s příjmy většími než 1 miliarda amerických dolarů, je angažovanost ještě více zřetelná: 76 % z nich se již na poli udržitelnosti angažuje a 80 % z nich věří, že mají schopnosti a možnosti podporovat snahu SDGs.

Dotázaní upřednostňují rychlé jednání, aby co nejvíce nastartovali pokrok směrem k SDGs. 86 % z nich říká, že standardizované postupy měření jsou nezbytné k měření dopadu udržitelných opatření, 85 % vyzdvihuje nutnost partnerství s vládami jednotlivých zemí a s nevládními organizacemi a mezinárodními organizacemi, které propojující malé firmy s regionálními komunitami. 84 % volá po větší spolupráci s národními vládami vzhledem k SDGs.

Infografiku výzkumu s klíčovým sdělením zobrazíte zde. Celý výzkum zobrazíte zde.

 

Metodologie

Studie reprezentuje více než dekádu výzkumu udržitelného podnikání. Obsahuje detailní rozhovory s výkonnými řediteli největších světových firem, 250 z nich se účastnilo rozhovorů od roku 2007. Studie se věnuje firmám z 30 průmyslových odvětví a oslovila společnosti z více jak 150 zemí světa, věnuje se rozvoji a motivaci korporací vzhledem k udržitelnému podnikání. V roce 2016 bylo obdrženo více než 1 250 odpovědí od zástupců obchodu, akademické obce, občanské společnosti, včetně 1 012 výkonných ředitelů firem participujících v UN Global Compact. Současně bylo provedeno více jak 50 důkladných rozhovorů s výkonnými řediteli těch největších světových firem, jako např. Jean-Paul Agon (CEO L’ORÉAL), Paul Bulcke (CEO Nestlé S.A.), Kenneth C. Frazier (Chairman, President a CEO Merck & Co., Inc.), Ralph Hamers (CEO ING Group), Timotheus Hottges (CEO Deutsche Telekom AG) a další. Celý seznam naleznete zde.