Některé školy ukazují, že existují možnosti snížení plýtvání potravinami

10. 5. 2019

Až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den, vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Po loňské výzvě některé školy a školní jídelny dokazují, že existují možnosti zlepšení.

Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 % připraveného jídla. Spolek Skutečně zdravá škola spočítal, že to je 27 tisíc až 48 tisíc tun potravin.

Iniciativa Skutečně zdravá škola proto na jaře 2018 přišla s výzvou ke snižování plýtvání potravinami nejen ve školních jídelnách. „Vyzvali jsme školy, aby se zapojily do akce „Miluji jídlo, neplýtvám“ a zavázaly se snižovat množství odpadu ve školních jídelnách. Připravili jsme pro pedagogy řadu návodů a vzdělávacích metodik, jak žáky a studenty vzdělávat o dopadech plýtvání potravinami a o možnostech řešení,“ vysvětluje Tomáš Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.

Do výzvy se doposud zapojilo 26 škol. Učitelé na zapojených školách provedli mezi žáky a studenty osvětu o problematice dopadů plýtvání potravinami a představili jim možnosti jeho předcházení. Některé školy se dokonce pustily do auditu – zjistily, jaké množství potravin se v jejich školní jídelně vyhazuje. Z jejich zjištění vyplývá, že osvěta a diskuse o problematice může vést k výraznému zlepšení.

V Praze se do výzvy zapojily dvě školy. Jednou z nich je Základní škola Koloděje. „Naše škola se do projektu aktivně zapojila a musím říci, že děti projekt „chytil“. Patrony výzvy se stali naši nejstarší žáci, kteří vyrobili tabulky, kam každý den po dobu jednoho týdne zapisovali, kolik litrů zbytků se vyhodilo. Tabulky jsou přístupné všem dětem na nástěnce na chodbě u tříd. Každá třída si také vybrala zástupce, kteří tvoří stravovací radu, jež se schází se mnou a vedoucí školní jídelny. Hodnotíme množství nespotřebovaných potravin a snažíme se děti navést na otázky, proč některý den je větší odpad, u kterých jídel je odpad nejmenší, zda převládá v odpadu polévka (příčiny, proč děti polévky nejedí) a další náměty, které vyplynou z jednání rady. Zatím pro nás vychází poměrně lichotivý průměr vyhozených potravin. I tak máme ale co zlepšovat“, vysvětlil Zdeněk Dolanský, ředitel školy.Komplexní program Skutečně zdravá škola (SZŠ) naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, například „Odpovědná výroba a spotřeba“: Program učí žáky pochopit důsledky spotřebního chování v oblasti nákupu potravin a pomáhá rodinným farmám a řemeslným potravinářům s odbytem jejich produkce a udržitelným rozvojem jejich podnikání. Kritéria programu nabádají školní jídelny využívat přednostně místní sezonní zemědělské produkty z udržitelných chovů (ekologické zemědělství). Program podporuje a vzdělává žáky o udržitelném využívání přírodních zdrojů. Program podporuje školy ve snižování plýtvání potravinami a žákům podává informace o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně a kuchyni jsou používány ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.


Zdroj: Skutečně zdravá škola, www.skutecnezdravaskola.cz