Německá škola v Praze podpořila Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole

22. 8. 2016

Zástupci Německé školy v Praze poslední den školního roku 30. 06. 2016 předali letos již počtrnácté šek Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Žáci a studenti na svém každoročním Vánočním bazaru tentokrát utržili 70 000 Kč, které budou určeny především k úhradě cesty malých pacientů na Dolnoslezské onkologické hry v polské Vratislavi 2016.

Na Německé škole v Praze se v průběhu celého školního roku koná řada kulturních akcí, do kterých se kromě žáků a studentů pravidelně zapojují i jejich rodiče, sponzoři a společnosti z okolí školy. Jednou z nich je i prosincový Vánoční bazar. Takový malý školní vánoční trh. Na něm žáci mohou v rámci jednotlivých tříd prodávat např. své rukodělné výrobky s vánoční tematikou, vánoční pečivo, drobné pohoštění jako třeba palačinky, nebo mohou svoji třídu přetvořit na čajovnu, diskotéku s karaoke či malé kino. Za tyto aktivity žáci a studenti vybírají vstupné. A protože jim není osud malých pacientů z Motola, kteří potřebují pomoci, lhostejný a jsou hrdí sami na sebe, když pro ně mohou něco udělat, věnují každoročně výtěžek z bazaru na pomoc právě jim.

V rámci konání Vánočního bazaru v prosinci loňského roku se jim podařilo vybrat částku ve výši 70 000 Kč, která bude tentokrát určena na úhradu cesty dětí na Dolnoslezské onkologické hry v polské Vratislavi 2016 a částečně také na úhradu rekonvalescenčních a rehabilitačních pobytů v kempu v Chrustenicích u Berouna. Pobyty dětem slouží jako rekondiční a integrační programy a podporují u nich fyzickou aktivitu a psychickou obnovu ztracené sebedůvěry a jistoty.

Šek z rukou ředitelky Německé školy v Praze, paní Moniky Beuerle, převzal pan prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc., vedoucí lékař transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Slavnostního předání se také zúčastnily paní Marie Choniawková, statutární zástupkyně občanského sdružení Donor, paní Hana Kynkalová, staniční sestra kliniky, a paní Jana Kahánková, profesorka výtvarné výchovy v Německé škole v Praze.

Již nyní se těšíme, jakou částku pro děti z Motola vybereme v letošním roce!

Zdroj: Pro Asociaci společenské odpovědnosti, Martin Krška, Německá škola v Praze