Neziskový sektor v roce 2016: dařilo se mu, je ale potřeba dbát na zvýšení důvěryhodnosti

1. 8. 2017

Český neziskový sektor si v očích veřejnosti v minulém roce pohoršil, a to i přesto, že se v tomto odvětví neudály žádné zásadní změny.

Vyplývá to z analýzy Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), jejímž partnerem v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a který reportuje stav neziskového sektoru ve 29 evropských a asijských státech.

„Neziskový sektor vznikl v České republice až po roce 1989 a je pro nás pozitivní, že se neustále posouvá vpřed, profesionalizuje se a je srovnatelný se západními zeměmi, kde má mnohaletou tradici. Ze zkoumaných států, ze kterých je Česká republika tím nejzápadněji položeným, jsme na čtvrtém místě za Estonskem, Polskem a Litvou. Nejsme na tom ve srovnání s ostatními vůbec špatně, ale rozhodně máme ještě hodně práce před sebou,“ říká k výsledkům Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Státní cíle pro neziskový sektor se daří až na legislativní změny naplňovat

Tuzemskému neziskovému sektoru se dle zprávy daří dodržovat cíle, které mu vytyčila státní politika pro období 2015 – 2020. Patří mezi ně například intenzivnější spolupráce s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) či zefektivnění sběru dat a informací o neziskovém sektoru včetně rozvoje firemní filantropie. Pouze malý pokrok byl však zaznamenán v legislativě, jako je například Zákon o statutu veřejné prospěšnosti a dlouho očekávaný Zákon o sociálním podnikání. Vláda se navíc rozhodla nepokračovat v přípravě Zákona o dobrovolnictví.

Nízkou důvěru v neziskové organizace způsobují i někteří politici a média

Nestátní neziskové organizace se v uplynulém roce věnovaly i řadě kontroverzních témat, například imigrační nebo zahraniční politice. I kvůli tomu se začala objevovat ze stran politiků, vládních úředníků i veřejnosti kritika, která má za důsledek pokles důvěry v celý tento sektor. Přispěl k tomu i fakt, že některá média, členové parlamentu a prezident šířili názor, že neziskové organizace užívají veřejných zdrojů k lobbování za vlastní zájmy spíše než k práci pro veřejné blaho.

I podle Centra výzkumu veřejného mínění klesá důvěra v neziskové organizace. Po relativně stabilním období od roku 2008 do roku 2014, spadla v roce 2015 míra důvěry pod hranici 40 %, kde zůstala i během roku 2016. Dle názoru expertů na neziskový sektor si veřejnost nyní nejvíce váží těch nevládních neziskových organizací, které zná z médií či jejich lokálního působení.

„V České republice existuje přes sto tisíc neziskových organizací, politicky zaměřených je z nich naprosté minimum. Bohužel, v dnešní době je trendem vše zjednodušovat a jeden případ, se kterým osobně třeba nesouhlasím, vztahovat na celý trh. Podobné je to i u nepoctivého chování neziskovek, které se objevuje v jednotkách případů ročně, ale právě ty pak bývají díky médiím nejvíce vidět,“ doplňuje k důvěře společnosti Marek Šedivý z AVPO ČR, která koordinuje hodnocení v ČR a je také správcem Značky spolehlivosti pro neziskové organizace.

Veřejné dotace a EU jsou hlavním zdrojem financí pro neziskové organizace

Většina neziskových organizací zůstává stále závislá na jednom hlavním zdroji financování, přičemž se nejčastěji jedná o veřejné dotace nebo fondy EU. Podle dat získaných RVNNO bylo v roce 2015 nestátním neziskovým organizacím poskytnuto formou dotace 16,5 miliard korun, jedná se o 20% nárůst oproti roku 2014. Z této celkové částky pocházelo téměř 10 miliard korun ze státního rozpočtu, přes 2 miliardy korun z krajských rozpočtů včetně hlavního města Prahy a téměř 4 miliardy korun z obecních rozpočtů (mimo Prahy). Necelou miliardu korun pak neziskové organizace získaly ze státních fondů ČR.

Dárcovství a dobrovolnictví je v ČR na vzestupu, přesto je stále prostor ke zlepšení

Stále více neziskových organizací se zaměřuje také na individuální a firemní dárcovství nebo sociální podnikání. „V online prostředí sledujeme významný nárůst dárcovství, který souvisí s rozvojem možností pro dárce jak snadno, rychle a bezpečně pomoci dobré věci. Jedním z důvodů nárůstu zájmu je bezesporu takzvaný peer to peer fundraising. Jde o dárcovské výzvy typu – letošní narozeniny nechci dárky, podpořte se mnou dobrou věc,“ říká Lukáš Hejna z Darujme.cz.

Tuzemské organizace se také loni poprvé oficiálně zapojily do celosvětové akce s názvem Giving Tuesday. Ambasadorem tohoto svátku dárcovství a dobrovolnictví pro ČR se stala Asociace společenské odpovědnosti. „Během roku 2016 bylo do Giving Tuesday po celém světě zapojeno více než 50 tisíc organizací z 98 zemí světa, ať již s finanční podporou potřebným, dobrovolnictvím nebo charitativní kampaní za sociální téma.“ uvádí Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Vedle jednorázových akcí si neziskové organizace postupně budují i komunitu pravidelných dárců. Podle údajů World Giving Index 23 % respondentů uvedlo, že v roce 2015 pravidelně přispívali na charitu, v roce 2014 jich bylo 20 %. Stejný zdroj uvádí i zvýšení zájmu Čechů o dobrovolnictví. Předsedkyně Toulcova dvora Lenka Skoupá k tomu doplňuje „Zájem o dobrovolnictví v neziskových organizacích v ČR roste, na spokojenost nebo pýchu je to málo. Česká republika si sice od loňska polepšila o 9 míst v žebříčku World Giving Index, přesto jsme až na samém konci žebříčku – na 121. místě ze 140.“

Kompletní česká zpráva je k dispozici zde a více informací naleznete na webu www.avpo.cz.