NFRD a CSRD: Jaká je jejich role, obsah a v čem se liší?

20. 3. 2023

Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady ze dne 22. října 2014 Non-Financial Reporting Directive (NFRD) se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami. Jaká je role CSDR a NFDR a jaké jsou jejich největší odlišnosti?

CSRD a NFRD mají významnou roli při zajišťování udržitelnosti a odpovědnosti společností v Evropské unii. Nejprve byla v roce 2014 přijata směrnice NFRD, která stanovila povinnosti velkým společnostem uveřejňovat informace o svých činnostech ve stanovených oblastech s cílem poskytnout transparentnost a pomoci investorům a spotřebitelům posoudit vliv podniků na životní prostředí a společnost jako celek.

Následně byla v listopadu 2022 schválena Evropským parlamentem CSRD, která nabyla účinnosti 5. ledna 2023 a NFRD nahrazuje. CSRD rozšiřuje dotčené společnosti a požadavky stanovené NFRD tak, aby ve společnostech došlo ke zveřejňování ucelených informací o udržitelném rozvoji.

Jak vypadá jejich obsah?

Nejvýznamnější změnou přicházející společně s CSRD je rozšíření způsobilých organizací, na které se povinnost zveřejňování zpráv vztahuje. NFDR stanovila povinnosti pro asi 11 600 velkých subjektů veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, mezi které spadaly kotované společnosti, banky a pojišťovny. Nově účinná CSDR svou působnost rozšiřuje navíc i o všechny velké společnosti a všechny malé, střední a velké společnosti obchodující své cenné papíry na burze (výjimkou mikropodniků), zasahuje tedy přibližně 49 000 společností pokrývajících 75 % celkového obratu společností v Evropské unii.

Podle NFRD jsou společnostmi podávány zprávy v pěti dimenzích: ochrana životního prostředí, sociální odpovědnost a zacházení se zaměstnanci, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství a rozmanitost ve správních radách společností. CSRD tyto požadavky rozšiřuje třeba o vymezení rizik udržitelnosti, která ovlivňují společnost, povinnost zveřejňovat také informace zaměřené do budoucna, zejména cíle a strategie společnosti, povinnost zveřejňovat informace týkajících se nefinančního reportingu například v sociální oblasti, zavedení principu dvojí materiality, kterým bude posuzováno to, jak společnost ovlivňuje své okolí a zároveň to, jak vnější podmínky ovlivňují činnost dané společnosti nebo zaměření mimo jiné i na klimatické otázky či otázky týkající se lidských práv.

Požadavky na zveřejňované zprávy

Směrnicí CSRD jsou kromě výše uvedených obsahových odlišností nastavena také jednotná pravidla pro zpracování informací o udržitelnosti, aby bylo usnadněno srovnávání informací mezi jednotlivými společnostmi. Současně došlo ke změně také v samotném zveřejňování zpráv. Zprávy dle NFRD byly zahrnuty ve výroční zprávě společnosti nebo mohly být zveřejněny samostatně. Dle CSRD budou zprávy zahrnuty ve zprávě vedení, a to v elektronické podobě ve formátu XHTML.

A hlavní rozdíl? Spočívá v rozsahu a povinnostech, které jsou pro společnosti stanoveny. CSRD přinesla s cílem rozšířit podporu udržitelného rozvoje a odpovědné podnikání v Evropské unii se svou účinností více konkrétních požadavků na uveřejňování informací o udržitelnosti a odpovědnosti pro větší okruh společností.


Autor: Mgr. Jakub Málek, Mgr. Kateřina Roučková a Ráchel Kouklíková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Pro výběrovou kávu a catering z lokálních surovin přijďte na KRAJ!

Přejít na článek

Česká centra slaví 30 let. Aktuálně působí v 26 zemích na 4 kontinentech

Přejít na článek