NGO Awards: Moderní technologie pomáhají neziskovkám být efektivnější

9. 4. 2018

Originální nápady, inovace, a především propojení moderních technologií s praxí neziskových organizací – to jsou hlavní aspekty soutěže Microsoft NGO Awards.

Výherci této soutěže byli vyhlášeni ve středu 4. 4. 2018 na konferenci Neziskovka 4.0 pořádané společností Microsoft a TechSoup Česká republika. Odborná porota se při svém hodnocení zaměřila na propojení moderních technologií a pomoci potřebným. Do třetího ročníku soutěže NGO Awards přihlásily neziskové organizace především své vzdělávací a preventivní projekty či programy na ochranu životního prostředí.

Microsoft vyhlásil vítěze NGO Awards ve třech kategoriích: Vnější dopad, Organizační rozvoj a Výjimečný příběh. V kategorii Vnější dopad zvítězila Česká společnost ornitologická s projektem Výpočet indikátoru běžných druhů ptáků. V kategorii Organizační rozvoj porota nejvíce ocenila organizaci OZP Akademie a její projekt Cesta k bezbariérovému vzdělávacímu systémku. Za výjimečný příběh získala ocenění organizace Člověk v tísni s projektem Moje malá digitální revoluce.

„Ocenili jsme především ty neziskové organizace, kterým se pomocí technologií daří zefektivnit svoji činnost, zlepšit dostupnost služeb pro klienty nebo jiným inovativním způsobem rozvíjejí své služby,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft v České republice a na Slovensku.

Analýza dat pomáhá chránit životní prostředí
Kategorii Vnější dopad ovládl projekt, který se věnuje dlouhodobému sledování ptactva, jež je zásadní pro pochopení změn v našem životním prostředí a klimatu. „Program u nás běží od roku 1982. Od té doby zhruba stovka dobrovolníků sbírá údaje o početnosti ptáků, které vyhodnocujeme za pomoci Microsoft Access a pokročilých modelovacích metod vyvinutých Statistics Netherlands. Právě využití rozšířené platformy Microsoft Access umožnilo rozšíření této moderní metody analýzy dat prakticky ve všech evropských zemích,“ přibližuje Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. Podle něj se díky nástrojům Microsoftu podařilo zkrátit dobu potřebnou ke zpracování celého datového balíku z několika týdnů na několik dnů.

Chytrý kalendář v Office 365 slouží i nevidomým
OZP Akademie se věnuje především vzdělávacím projektům, které mají za cíl zapojit hendikepované do pracovního procesu. Organizace pro správu vzdělávacích aktivit používala Office 365. „Potřebovali jsme systém, který by nám umožnil evidovat přihlášky do kurzů, plánovat čas lektorům a monitorovat jejich odučené hodiny, vydávat certifikáty, vyhodnocovat kvalitu a vést různé statistiky, a to tak, aby jej mohli kontrolovat i slabozrací a nevidomí. Bohužel na trhu nic podobného nebylo,“ popisuje Petra Helebrantová z OZP Akademie. Proto neziskovka navázala spolupráci se slabozrakým programátorem
a výsledkem několikaleté práce je webová aplikace, s jejíž pomocí mohou vzdělávací aktivity spravovat i lidé s těžkým zrakovým postižením.

Jak propojit 70 terénních pracovníků
Společnost Člověk v tísni řešila ve svých projektech propojení více než 70 lidí, kteří pracují v sociálně vyloučených lokalitách s tisícovkou mladých a dospělých klientů ze šesti krajů České republiky. „Úkol zněl jasně: spravovat chod čtyř projektů, které se věnují kariérnímu a dluhovému poradenství, ulehčit kolegům narůstající administrativní zátěž a mít pod palcem organizování metodických porad,“ popisuje Annamária Sedláková z Člověka v tísni. „Hledala jsem jednoduché pracovní prostředí, kam bychom měli snadný přístup odkudkoliv, kdykoliv a zároveň mohli neomezeně sdílet potřebné dokumenty. Všichni používáme Windows, pátrání tedy netrvalo dlouho a přišla jsem na službu SharePoint a OneDrive, která je součástí Office 365. Přes SharePoint nyní sdílíme většinu dokumentů i komunikace,“ doplňuje Annamária Sedláková.

Soutěž pro neziskové organizace vyhlašuje společnost Microsoft ve spolupráci se Sdružením VIA. Partnery soutěže jsou společnost Economia, Nadace Neziskovky.cz, Asociace společenské odpovědnosti a Compuritas. Ceny převzali zástupci oceněných neziskovek na konferenci Neziskovka 4.0 věnované tématu digitální transformace v neziskovém sektoru.

Více informací o soutěži naleznete na: www.techsoup.cz/ngoawards


Zdroj: Tisková zpráva, Microsoft v České republice