Nová starostka Turína vytáhla do boje za životní prostředí – veganstvím

6. 11. 2016

Pod vedením nové starostky Turína, Chiary Appendino, se italské město možná brzo změní na veganskou metropoli.

Radnice plánuje vzdělávací kampaně a projekty, které by myšlenku rostlinného stravování podpořily. Ve školách by se například studenti učili o zdravé výživě a důležitosti životních podmínek hospodářských zvířat a také jaký vliv mají na životní prostředí.

Další plány zahrnují vytvoření “vegetariánské mapy” města pro turisty a představení bezmasého dne. Program, který byl představen v červenci, si klade za cíl popularizovat veganské a vegetariánské stravování, jakožto nedílnou součást ochrany životního prostředí, zlepšení zdraví obyvatel a podmínek hospodářských zvířat.

“Nehceme nikomu říkat, co má jíst a nejde nám o boj s tradičním masným průmyslem. Chceme nabídnout lidem možnost a ukázat jim alternativu. Rostlinná strava je součástí plánu udělat Turín více ekologický a udržitelný,” dodává Stefania Giannuzzi, radní se zaměřením na životní prostředí.

V posledních letech je v Itálii, podobně jako v jiných Evropských zemích, veganství na vzestupu. Dle Italského výzkumného institutu, Euripses, se za rok 2016 k veganství hlásí 1 % celkové populace, což je narůst o 0,4 % z předešlého roku.

Pokud se na záměry radnice podíváme s ohledem na SDGs (Cíle udržitelného rozvoje, které byly přijaty na Summitu OSN v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030), zjistíme, že se týkají hned několika z nich, a to zejména:

Leonardo DiCaprio, který je poslem míru Spojených národů s přednostním zaměřením na boj proti globálnímu oteplování, v nedávno zveřejněném dokumentu od National Geographic s názvem Je s námi konec? upozorňuje na dopady hospodářství na životní prostředí. Na celý dokument se můžete podívat na YouTube.

Zdroj: The Guardian, 4. listopadu 2016, A meat-free Turin? Is Italy’s first „vegetarian city“ a recipe for disaster? Volně přeloženo z aj originálu, celý článek dostupný zde.