Nové sdělení Komise k tzv. cirkulární ekonomice

3. 7. 2014

Evropská komise vydala 2. července 2014 nové sdělení k tzv. cirkulární ekonomice s názvem "Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe".

Podle plánů Komise mají Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu.

Téma opětovného využívání zdrojů a odpadu je vysoce aktuální. Proto jsme se stali před několika měsíci podporovateli evropské kampaně Generation Awake. Generation Awake je kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o efektivním využití zdrojů. Je zacílena na veřejnost a ukazuje, co je možné udělat v každodenním životě pro snížení množství produkovaného odpadu a důmyslnější využívání přírodních zdrojů.

A jak funguje cirkulární ekonomika v praxi? Smysluplně využívá oblečení např. projekt FOREWEAR. Ze starého oblečení v chráněných dílnách vyrábí krásné i praktické funkčně-designové výrobky.

Většina vysloužilých elektrospotřebičů dnes končí na skládkách komunálního odpadu, v lepších případech ve sběrných dvorech, kde je čeká ekologická likvidace. Pokud však elektroodpad umístíme do rukou umělců a designérů, může se zakrátko změnit v bytovou dekoraci nebo dokonce šperk. Tvůrci totiž pozměňují nebo úplně převracejí původní funkci předmětů a dávají jim nový význam. Projekt Trash Made společnosti Rema Systém se zabývá výrobou šperků, módních a bytových doplňků vyrobených z recyklovaných materiálů.

RE: PARÁDA z Brna, to je módní projekt podporující myšlenku recyklace a tvorbu mladých návrhářů. „Vadí nám, kolik oblečení chrlí velké módní řetězce a vůbec celý ten koncept a podoba současného konzumu,“ říká Kateřina, jedna ze zakladatelek této netradiční knihovny oblečení. „Napadlo nás, že ekologie a parádění se nevylučuje, stačí, když lidé mezi sebou ty kousky sdílí. Tím koloběhem se prodlouží životní cyklus oblečení a je to i levnější, než si pořád něco nového kupovat. Navíc to lidi učí mezi sebou věci sdílet, nemít všechno jen pro sebe“.