Nový ekofriendly fitness trend konečně v Česku. Staňte se ploggerem a vyběhněte s námi!

5. 9. 2018

Přesvědčíme vás, že švédský fitness trend je více než jen výstřelek. Tato pozitivní aktivita je pro každého výhra.

Pokud běháte ve městě, jste zvyklí míjet chodníky a silnice pokryté odpadky. Normální běžec kolem nich jen proběhne. Plogger však odpad vezme a následně jej vyhodí. Bere to jako přirozenou součást svého každodenního rutinního tréninku. „Na jednom z mých běhů během týdne vybíhám s rukavicemi a plastovou taškou, do které sbírám odpad, ten recykluji,“ řekla Laura Lindberg z Hobokenu v New Jersey. Té se dnes už celosvětová aktivita tak zalíbila, že plogguje minimálně jednou týdně. Plogging v podstatě kombinuje fitness a sport se záchranou planety.

Iniciativa vznikla ve Švédsku v roce 2016, odkud se rozšířila do celého světa. Název vznikl spojením joggingu a švédské fráze „plocka upp“, což znamená sesbírat. Velkou oblibu má kromě Švédska a severských zemí ve Spojených státech, Turecku, v Číně i Austrálii. Podle listu The Telegraph se zatím jedná o „nejlepší fitness trend roku 2018“. Plogging však není jen další trend, který si zamilují mileniálové. Je víc než pouhým výstřikem, který se rozptýlí tak rychle, jak narostla jeho popularita. Plogging je totiž výhra pro každého.

Nejprve je dobré zvážit nepopiratelný fakt, že americká města (stejně jako ta z celého světa) mají problém s odpady. Podle neziskové organizacě Keep America Beautiful, mohou úklidy odpadků stát až 11,5 miliardy dolarů za rok. Místní vlády z toho zaplatí přibližně 1,3 miliardy dolarů, zbytek zaplatí úklidové firmy. Navíc je třeba zmínit, že pokud se odpadky dostanou do vodních toků a řek, způsobují další dopady, jako je třeba zamoření krysami.

Současně mezi městskými obyvateli stále vzrůstá obezita. A zatímco existují různé prvky cvičení, plogging patří ke skvělému způsobu, kdy jedinec pozitivně ovlivňuje své město a podporuje zdravé životní prostředí. Dobrou zprávou je, že na světě je mnoho běžců, a to jak těch, kteří jsou velmi soutěživí, tak i těch, kteří dávají přednost příležitostnému joggingu. Ve skutečnosti se běh v posledních letech neskutečně rozšířil, což vidíme jak na nárůstu maratónů, půlmaratónů a dalších závodů, tak i na počtu oficiálních i neformálních běžeckých klubů a komunit. Plogging tedy může být vnímán jako nezávislá komunitní činnost. Navíc povzbuzuje městské obyvatele (běžce i neběžce), aby se začali pohybovat, což je také zásadní.

Iniciativu Plogging Česko přibíhá pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci se společností Coca-Cola v roce 2018 také do Česka. Coca-Cola se v rámci celosvětové kampaně World Without Waste (Svět bez odpadu) zavázala do roku 2030 dosáhnout 100% recyklovatelnosti používaných obalových materiálů. „Naše plány jak naplnit projekt World Without Waste jsou komplexní a dlouhodobé. Kromě práce na lepší recyklovatelnosti obalů, zefektivnění jejich třídění nebo obnově vody, podporujeme i menší sympatické projekty, které mohou pomáhat hned a jednoduše. Proto se nám líbí plogging: pokud zapojíme sbírání a třídění do svých denních aktivit jako je běhání, nebo i procházka, výsledky na našem bezprostředním okolí se brzy projeví,“ říká Kateřina Eliášová, manažerka komunikace Coca-Cola Česká republika a Slovensko.

Staňte se ploggerem a vyběhněte s námi v sobotu 15. září 2018 v rámci celosvětové iniciativy World Cleanup Day. Více informací naleznete na www.ploggingcesko.cz a na FB události Plogging Česko poprvé na World Cleanup Day.


Zdroj: The Latest Plogging Fitness Craze Could Help Clean Up Cities – CityLab. CityLab [online]. Copyright © 2018 The Atlantic Monthly Group [cit. 05.09.2018]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.