Nový pohled na snižování rizik ve firmách: přispět může nejen compliance, ale i udržitelnost

26. 11. 2021

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal přichází na trh se vzdělávacím cyklem nazvaným anglicky Compliance for Future, který propojuje právní pohled na compliance s udržitelným přístupem k podnikání. Nový program nabízený ve třech jazycích má i českým podnikům pomoci snižovat rizika, zvýšit firemní odolnost a přípravu na rostoucí požadavky na transparentnost, udržitelnost a nefinanční reporting nejen Evropské unie, ale i finančních institucí a investorů. Program má ambici stát se dlouhodobou službou, která bude klienta provádět celým procesem plnění a hodnocení společně nastavených cílů v oblasti compliance a udržitelného podnikání.

Na firmy roste tlak společnosti a regulace, aby podnikaly udržitelně a eticky. Znalosti a dovednosti pro takové fungování proniká k vedení a manažerům v soukromé, ale i státní sféře v České republice pomaleji než v jiných státech západní Evropy. Čím dál důležitější roli tak hraje compliance, což v praxi zjednodušeně znamená dodržování právních, etických a interních předpisů a principů. Právě compliance má dnes již nepochybně přesah i do jiných disciplín a již se neomezuje jen na svou dřívější roli v rámci firem. Navíc z loňské studie Evropské komise Sustainable corporate governance vyplývá, že společnosti, které jsou v řešení udržitelnosti nad průměrem, mají lepší výsledky než ostatní a jsou více konkurenceschopné. Další zajímavý závěr studie ukazuje, že firmy s lepším sociálním a environmentálním dopadem jsou odolnější v krizi.

Díky mezinárodnímu přesahu vnímá advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal nejen lokální trendy na českém trhu, ale i regionální a globální změny. „Pomáháme firmám se připravit na to, co přijde, aby byly dva kroky před regulací a krok před konkurencí,“ vysvětluje vedoucí advokát a jednatel kanceláře, Lukáš Vajda, zodpovědný za přípravu compliance programů. „Vnímáme přechod EU na udržitelnou ekonomiku a potřebu nejen bank a investorů si vyjasnit, nakolik jsou jejich firemní klienti nebo zájemci o financování udržitelní. I s ohledem na celosvětové výzvy jako je Agenda 2030 jsme začali cítit, že v reakci na současný vývoj musíme naše služby v oblasti compliance rozšířit interdisciplinárně, a to o udržitelnost,“ dodává Vajda.

Zatímco udržitelnost se stává módním slovem, které zaplavilo nejen dokumenty EU nebo bankovní sektor s rostoucím zájmem o ESG kritéria (z anglického Environmental-Social-Governance), ale i visačky na spotřebním zboží, compliance zůstává spíš termínem známým jen právníkům a malé skupině odborníků ve firmách. A při tom je zavedení compliance programů pro podniky, jejich zaměstnance a vedení čím dál důležitější, protože není jen o zákonech, ale i o zvyklostech a trendech ve společnosti. Dodržovat zákony nestačí. O tom, že se compliance mění v reakci na změny ve společnosti, svědčí i každodenní praxe advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal.

Pražská advokátní kancelář, fungující v češtině, španělštině a angličtině, spouští pro zainteresované firmy Compliance for Future i jako službu, která klienta bude provázet také během procesu případné implementace doporučených compliance a udržitelných postupů ve firmě. Hlavním cílem je jak ochrana podnikatelské činnosti klientů, což v dnešní době zahrnuje nejen ekonomické výsledky, ale i její dopad na společnost a životní prostředí, tak i proaktivní přístup k novým příležitostem.

„Lidé vnímají pozitivněji firmy, které mění způsob podnikání a tím zlepšují svůj dopad na životní prostředí, komunitu, ve které působí a společnost celkově,“ popisuje Adriana Dergam, která se jako externí konzultantka advokátní kanceláře věnuje udržitelnosti už od roku 2015, kdy zaváděla první strategii udržitelného podnikání v českém Vodafonu. A dodává: „Věříme, že Compliance for Future zesílí povědomí o udržitelnosti a pomůže zlepšit nejen reputaci a značku zainteresovaných firem, ale celkově i jejich fungování, konkurenceschopnost a diferenciaci, ať už vzhledem k trhu, nebo k náboru a spokojenosti zaměstnanců, mimo jiné.“

Compliance for Future cílí na středně velké a velké společnosti bez ohledu na konkrétní druh podnikání, od výrobních společností po firmy poskytující služby. Tvůrci plánují oslovit rovněž státní instituce. Na implementaci chtějí spolupracovat i se specializovanými organizacemi na různé části udržitelnosti (například na cirkulární ekonomiku) a přitáhnout firemní odborníky k hlubšímu dlouhodobému zájmu o nový obor.

Nový školící cyklus vnímá advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal jako důležitý krok k systémové dlouhodobé změně ve firemním sektoru, obzvlášť v oblastech přístupu k rizikům, odpovědnosti, etice, integritě a transparentnosti. Více informací o Compliance for Future najdete na webové stránce AK Sniehotta & Vajda Legal


Zdroj: Nový pohled na snižování rizik ve firmách: přispět může nejen compliance, ale i udržitelnost. Sniehotta & Vajda Legal. Tisková zpráva, 15. 11. 2021.

Související

České firmy nerozumějí ekonomickým benefitům cirkulární ekonomiky. To se brzy změní

Přejít na článek

Výsledky výzkumu: Ekonomická krize ovlivní i udržitelnost, české organizace omezí některé aktivity

Přejít na článek