Nový portál pro inspiraci: „Města přátelská seniorům“

13. 10. 2013

Města, obce i regiony mají mnoho možností, jak vytvořit prostředí příznivé pro seniory.

Odstranění bariér, dostatečná nabídka zdravotních a sociálních služeb, ale také třeba volnočasových aktivit, to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe, mimo jiné z oblasti péče o seniory. Získané inspirace, ale i řadu dalších informací, dat a partnerů naleznete nyní „pod jednou střechou“ na novém webu Národní sítě Zdravých měst ČR Města přátelská seniorům, který byl spuštěn u příležitosti Mezinárodního dne seniorů od 1. října 2013. Tematický portál může sloužit zástupcům měst i jejich úřadů, ale i všem dalším organizacím jako inspirace pro jejich aktivity přátelské k seniorům. Města se tak mohou dále učit, jak vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, který senioři pro společnost představují.

Tematický portál NSZM ČR upozorňuje především na témata spojená s problematikou seniorů, vybírá dobré praxe a inspirace z oblasti péče o seniory, zdravé stárnutí a další, které jsou průběžně doplňovány. Nově jsou zde zavedena i statistická data k danému tématu či naleznete odkazy na plány obcí a regionů, právě k seniorskému tématu. Více naleznete na webu zde.

Leták Města přátelská seniorům zde.