Nový výživový doplněk může být klíčem pro hovězí maso, které je šetrné k životnímu prostředí

26. 9. 2017

S rostoucí skutečností, že změna klimatu je opravdu reálná, a více ovlivňuje životy lidí na planetě, dochází k posunu spotřebitelských preferencí k odpovědným a udržitelným produktům.

To v posledních letech způsobuje změnu paradigmatu v potravinářském průmyslu, který přehodnocuje dosavadní způsob výroby potravin. Především záležitost vztahu mezi globálním oteplováním a produkcí hovězího masa je v potravinářském průmyslu hnacím tlakem již dlouhou dobu. Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) je celosvětový živočišný průmysl odpovědný za 15 % člověkem vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, což jej řadí na třetí místo hned za výrobu a spotřebu energie a průmyslová odvětví.

Je obecně známo, že největšími producenty emisí metanu je v živočišné říší tur domácí. Krávy při jejich současném počtu 1,5 miliardy každý rok celosvětově vyprodukují dvě až tři tuny oxidu uhličitého. Podle Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) způsobuje enterální (mikrobiální) fermentace, což je proces přirozeně probíhající při trávení přežvýkavců, je 25 % emisí vyprodukovaných za rok v USA a dalších 10 % je pak připisováno nakládání s hnojem. V reakci na tyto skutečnosti byla provedena řada výzkumů zaměřených na nalezení způsobů jak snížit emise vyprodukované při výrobě masa a mléka, přičemž hlavní pozornost byla ve většině případů věnována novým strategiím v oblasti výživy. Do těchto strategií je zahrnováno například zvýšení procenta luštěnin v krmných kravských směsích či zlepšení kvality pastvin. Společnost Zaluvida Corporate AG je však toho názoru, že přišla s mnohem efektivnějším řešením. O co se tedy jedná?

 

Odpovědí na předložený problém je výživový doplněk krmiva, Mootral, který vyvinula The Swiss Life Sciences Company, a který dle jejího tvrzení dokáže okamžitě snížit množství emisí metanu vyprodukovaných hospodářskými zvířaty minimálně o 30 %. Přípravek, jehož technologie byla po desetiletém výzkumu představena na přelomu srpna a září tohoto roku na Fóru budoucích energií na Světové výstavě v Kazachstánu, obsahuje přírodní složky, jako jsou organosíranové sloučeniny z česneku a přírodní rostlinné flavonoidy, včetně citronových extraktů, a to místo syntetických produktů, které jsou obvykle v krmivech obsaženy. Doplněk tak způsobuje potlačení methanogenních bakteriích v bachoru krav. Společnost Zaluvida tvrdí, že širokoplošné využití přípravku by mohlo zabránit uvolnění celkem 1,3 giga tun CO2 do ovzduší, což představuje emise od 500 milionů automobilů. Navíc, přírodní rostlinné flavonoidy obsažené v přípravku mají protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiální vlastnosti, které by mohly snížit závislost na užívání antibiotik.

Produkt nyní vstupuje do pilotní fáze, během níž se společnost zaměří na další vylepšování a postupné zavádění na trh. Při této příležitosti došlo ke stanovení marketingové komunikační společnosti Ogilvy Change, jež se specializuje na vědecké chování a udržitelnost, a jejímž úkolem bude zahájení debaty o produkci ,,udržitelného hovězího‘‘ v Evropě a Severní Americe. Jak říká ředitel divize Mootral: ,,Pokud budou podniknuta vhodná opatření, může hrát Kazachstán v otázce řešení této problematiky prim. A poté bude jen otázka času, kdy se začnou připojovat i další země.‘‘ Nezbývá tedy jen věřit, že ambice vložené do toho přípravku budou naplněny a přípravek bude co nejdříve úspěšně uveden na světový trh.


Zdroj: New Natural Nutritional Supplement Could Be Key to ‘Climate-Friendly’ Beef | Sustainable Brands. Sustainable Brands | The Bridge to Better Brands [online]. Copyright © 2007 [cit. 26.09.2017]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.

Infografika od Mootral dostupná na tomto odkaze.