Nový zákon o veřejných zakázkách zohledňuje CSR

16. 12. 2014

V pátek 12. prosince Poslanecká sněmovna schválila dílčí novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jejím prostřednictvím dojde k odstranění nedostatků účinného znění stávající právní úpravy a snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení.

V souvislosti s novými způsoby nastavení hodnotících kritérií je nyní umožněno hodnotit i vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce, respektive zahrnout do hodnocení také sociální aspekty vyjadřující společenskou odpovědnost zadavatele, pokud tyto aspekty přímo souvisí s plněním veřejné zakázky.

Zadavatel je tedy oprávněn posuzovat, zda je například podporováno sociální začlenění znevýhodněných osob nebo příslušníků ohrožených skupin mezi osoby pověřené realizací veřejné zakázky, čímž je významným způsobem posílen základní princip rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Poslanecká sněmovna ČR se usnesla, že s návrhem zákona vyslovuje souhlas a postoupila jej k projednání Senátu.

Celou tiskovou zprávu zobrazíte zde.