Obce mohou získat dotaci až 30 mil Kč na mateřské a základní školy

11. 7. 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotaci, která je určena na rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol.

Tato dotace slouží k pokrytí nákladů spojených s přípravou projektů pro další krytí z Evropských strukturálních fondů. Pokud tedy ve vaší obci či svazku obcí řešíte aktuálně nedostatek míst pro děti v mateřské či základní škole, je tato dotace určena právě pro vás. Díky programu můžete získat až 30 mil Kč, přičemž spoluúčast obce tvoří 15 %.

Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje spojené s vytvořením nových výukových kapacit na ZŠ nebo MŠ. Vytvoření nových výukových kapacit lze pak uskutečnit formou výstavby nových prostor, přístavbou nebo rekonstrukcí či modernizací prostor stávajících. Obce si tak mohou zaplatit např. projektovou a inženýrskou činnost, dodávky interiérového vybavení, AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod.

Pokud jste se tedy dostali do situace, že nejste schopni uspokojit poptávku po volných místech, popř. demografický vývoj obce nasvědčuje o zvýšené poptávce, neváhejte se do aktuálně vypsaného programu přihlásit. Termín odevzdání žádostí je do 31. 8. 2014!

Zdroj: Mgr. Daniela Vašíčková, Worklife Agency, s.r.o., kontakt: vasickova.daniela@gmail.com