Objevte potenciál expertního dobrovolnictví

27. 6. 2019

Co je to expertní dobrovolnictví a proč ho využívat? Co může přinést firmě a co neziskové organizaci? Zeptali jsme se Adély Ivan Jansové, spoluzakladatelky portálu Um sem um tam.

Adélo, jak a proč vznikl projekt Um sem um tam?

Projekt vznikl na jaře 2012 v rámci Social Innovation Campu. Stojí za ním skupinka nadšenců, kterým tehdy přišlo škoda, že řada kvalifikovaných a schopných lidí nemá jak uplatnit své dovednosti, které by se v neziskovém sektoru hodily. Vznikl proto portál, který propojuje poptávky neziskových organizací s možnostmi expertních dobrovolníků.

Co je to expertní dobrovolnictví?

Expertním dobrovolnictvím myslíme takové, kdy člověk musí zapojit svoje odborné dovednosti. Nejde pouze o manuální práci ve smyslu hrabání listí či natírání laviček, ale je potřeba zapojit hlavu. Každý z nás má v tomto směru co nabídnout. Ať už jde o právní rady, pomoc s excelovými tabulkami, odborné IT práce či organizace menších či větších akcí.

Jak funguje portál www.umsemumtam.cz?

Systém fungování je velmi jednoduchý. Neziskovky na náš portál vkládají konkrétní výzvy po dovednostech, které momentálně potřebují. Na webu uveřejní “výzvu”, kde popíší, co konkrétně potřebují, jaké k tomu mají potřebné podklady, jaká jsou jejich očekávání a představa o výsledku. Na druhé straně jsou dobrovolníci, kteří nabízejí své dovednosti a čas. Ti mohou s ohledem na své znalosti a kapacity danou výzvu přijmout. Systém obě strany propojí, aby si mohly předat podklady a společně vše domluvit. Devadesát procent spoluprací probíhá on-line, takže lze vše velmi jednoduše domluvit po e-mailech či telefonech.

Po dokončení a předání práce si mohou obě strany navzájem napsat hodnocení a případná doporučení. Rozhodně je dobré na tento krok nezapomínat, protože jak dobrovolník, tak i neziskovka může s takovým doporučením dále pracovat. Již existuje mnoho životopisů odkazující na dobrovolnické aktivity právě skrze Um sem um tam.

Co může přinést neziskové organizaci?

Spolupráce domluvená skrze Um sem um tam má přínosy pro obě strany. Dobrovolník získá příležitost vyzkoušet si něco nového, v nové oblasti, s novými lidmi. Zároveň získá skvělou referenci. Na druhé straně nezisková organizace získá hotovou práci, ale také nový kontakt na odborníka v dané oblasti. Častokrát jsme již zažili, že se z jednorázové spolupráce domluvené přes náš web, stala plnohodnotná práce či pokračující spolupráce přinášející radost oběma stranám.

Na jaké aktivity lze dobrovolníky využít?

Neziskové organizace mohou poptat jakoukoliv odbornou dovednost. Skrze náš web mohou najít odborníky na IT, právo, marketing, HR a mnoho dalšího. Časté jsou také spolupráce na překladech, psaní textů, vytváření obsahu pro sociální sítě či grafické práce. Velmi oblíbené a často poptávané jsou především konzultace. Odborník z byznysu, který se danému tématu věnuje denně, může několika radami přinést organizaci úplně nový pohled na dané téma. Proto konzultace doporučujeme zvážit především před tím, než se pustíte do většího projektu. Nejednou se nám stalo, že vhodně zvolená konzultace ušetřila neziskovce hromadu zbytečné práce

Co přinese dobrovolnictví firmě? V čem je expertní dobrovolnictví speciální?

Největší přínos vidíme především v zapojení odborných dovedností zaměstnanců, které mohou být pro neziskové organizace velmi prospěšné. Zaměstnanci si navíc vyzkouší něco nového. V rámci mikroprojektů, kterými si ve spolupráci s neziskovými organizacemi projdou, se dostanou do nového prostředí, změní téma a vybočí z každodenní rutiny. Takové zapojení navíc posílí a rozvíjí jejich talenty a dovednosti.

Každý zaměstnanec si může vybrat, se kterou organizací bude spolupracovat a jakému tématu se bude věnovat. Je tedy na každém, kdy a jak se zapojí.


Proč pomáhat jako expertní dobrovolník? Má to vůbec smysl? Odpovídá Anna Vondráčková, Marketing and Communication Manager, ABB s.r.o.

Jakou máte zkušenost s expertním dobrovolnictvím?

S expertním dobrovolnictvím jsem začala před lety v období kariérní pauzy. Bylo to přirozené zapojení, měla jsem čas i příležitost.

Jakou máte zkušenost s projektem Um sem um tam?

Projekt Um sem um tam byla moje první dobrovolnická zkušenost. Prakticky tak jednoduché jako „Plug and play“, tedy „Připoj se, přijmi výzvu a pracuj“. Navíc jde o velmi zajímavé organizace a projekty.

Co vám zapojení do projektu přineslo?

Přesto, že se jedná o expertní poradenství v oblasti strategického plánování a marketingu, přineslo mi to mnoho nových zkušeností, inspirativních projektů a setkání. V neposlední řadě je to i možnost malým dílem přispět a prospět společnosti a to konkrétním a viditelným způsobem.

V čem vidíte jeho největší přínos?

Je to uživatelsky velmi přátelská platforma, jak pro projekty a organizace, které potřebují expertní podporu, tak pro profesionály, kteří se můžou velmi jednoduše zapojit i poskytnout podporu. Odpadají tak veškeré bariéry pro obě strany.


Zdroj: Sdružení VIA, z. ú.