Ochrana oznamovatelů korupce nejen na papíře

21. 2. 2019

Korupce jako problém ve státní správě byla tématem fóra s názvem Oznamovatel – hrdina nebo práskač?

Na akci z cyklu Protikorupční akademie pořádané Nadačním fondem proti korupci a Asociací společenské odpovědnosti dorazilo v úterý 19. února odpoledne do Centra současného umění DOX na padesát lidí.

Přijímání úplatků, podplácení nebo zneužívání postavení a pravomocí – příklady typické ukázky korupce. Pokud člověk tyto signály zaznamená, měl by takové jednání ihned oznámit. Jak ale z pozice oznamovatele fungovat dál na stejném místě se stejnými spolupracovníky? Téma pro odborníky i členy odborné veřejnosti, kteří se účastnili úterní zajímavé a bezmála dvou a půl hodiny trvající debaty. Hosty setkání přivítal ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha. Uvedl, že právě Fond se otázce ochrany oznamovatelů věnuje dlouhodobě.

Fond se již od počátku své existence zaměřil na oznamovatele a jejich důkladnou ochranu. Měli jsme také možnost se seznámit s několika legislativními návrhy, které však nesplňovaly naši představu. Proto jsme se rozhodli představit vlastní návrh, který zahrnuje naše dosavadní zkušenosti s danou problematikou. Věřím, že se nám ho tentokrát podaří dotáhnout do takové verze, které by se následně stala součástí našeho právního řádu,“ řekl Karel Škácha.

Pozvání do diskuse pak přijali PhDr. Michael Romancov z Fakulty sociálních věd, který ve svém příspěvku porovnal náhled na korupci ve vybraných regionech. Dále pak zástupci státní správy JUDr. Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti a Mgr. Dalibor Fadrný z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kteří seznámili ostatní s vládním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. PhDr. Radim Bureš, manažer forenzních služeb Ernst&Young, se poté zaměřil na korupci v soukromém sektoru. Ing. Lukáš Černohorský následně posluchače seznámil se stanoviskem Pirátské strany a Urza pak s alternativním pohledem na řešení korupce.

JUDr. Ondřej Závodský představil fondovský návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Jedná se zatím o pracovní verzi, kterou Fond předkládá k diskusi zástupcům resortů, pod které uvedená problematika spadá – ať už jde o parlamentní strany nebo odborníky z řad akademické i neziskové sféry.

Všichni panelisté i diváci mohli ochutnat skvělé občerstvení od sociálního podniku Náruč a jeho kavárny Modrý domeček.

Související

Přihlášky do prestižního ocenění v udržitelnosti. Ceny SDGs letos přináší zásadní novinky

Přejít na článek

Problém s plasty a vina člověka za globální oteplování. Na hrozbu vyhynutí upozorní 3D tiskaři obřím modelem Pla(s)teosaura

Přejít na článek