Odborníci z KPMG proškolí desítky neziskovek

20. 2. 2013

Společnost KPMG Česká republika tradičně pomáhá neziskovým organizacím v rámci svého vzdělávacího projektu ROK společně – KROK dopředu.

V letošním roce opět otevřou ve spolupráci se vzdělávacím centrem Neziskovky.cz, o.p.s., bezplatné specializované kurzy pro zájemce z desítek organizací. Kurzy zaměří především na finanční řízení a zkvalitňování interních procesů.

Ve druhé fázi projektu se mohou neziskové organizace ucházet o roční partnerství s poradenskou společností KPMG Česká republika, v rámci kterého poskytují její odborníci neziskovkám především odbornou pomoc šitou pro ně na míru. O finalistovi rozhodnou zaměstnanci KPMG Česká republika v celofiremním hlasování. V minulém ročníku projektu spolupracovala KPMG Česká republika s organizací HESTIA, občanským sdružením zabývajícím se podporou, propagací a rozvojem dobrovolnictví v České republice.

„Naše společnost považuje lidský potenciál za klíčovou hodnotu. Proto vznikl projekt ROK společně – KROK dopředu, v jehož rámci naši odborníci bezplatně předávají své zkušenosti a znalosti vedoucím pracovníkům neziskových organizací. Vzhledem k velkému zájmu, se kterým se naše pomoc v uplynulých letech setkala, i nadále pokračujeme a ve spolupráci s Neziskovkami.cz nabízíme semináře zdarma zástupcům desítek organizací,“ uvedl k první fázi projektu Pavel Závitkovský, partner odpovědný za CSR ze společnosti KPMG Česká republika. „Výběr organizace k bližší spolupráci bude probíhat podobně jako doposud. Tato tradice se již vžila a zaměstnanci se do výběru organizace a následné spolupráce sami aktivně zapojují,“ dodal.

„Kurzy pomohou organizacím ještě lépe pečovat o svěřené finanční prostředky. Bonusem je, že jsou pořádány díky podpoře KPMG ČR zdarma a tak se dostává pomoci i novým a malým organizacím, které v současné době ještě nemají dostatek prostředků na placené vzdělávání. Dovednosti v oblasti daní, účetnictví a finančního řízení nebo HR jsou nezbytné pro správné fungování organizací a také pro jejich transparentnost. Aplikace získaných znalostí do běžné praxe při řízení organizace je důležitým krokem pro získání dárců. Každý z nás, který peníze svěří neziskové organizaci potřebuje vědět, že prostředky jsou správně a účelně vynakládány doplnil Marek Šedivý, ředitel partnerské organizace, obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz.

Nabídka kurzů, které pracovníci KPMG Česká republika povedou bezplatně, je dostupná v sekci otevřených kurzů na webových stránkách www.neziskovky.cz. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, v němž KPMG Česká republika hledá organizaci k bližší spolupráci, je 31. května. Více informaci na stránkách projektu ZDE.

Zdroj: Praha, 18. 2. 2013, neziskovky.cz