Ode dneška žijeme na dluh. Vyčerpali jsme zdroje, které dokáže planeta za rok obnovit

29. 7. 2022

Letošní Earth Overshoot Day připadl na 28. července. Dnešek je tak první den roku 2022, kdy lidstvo spotřebovává přírodní zdroje na dluh. Česká republika milník překročila už 12. dubna.

Datum ekologického dluhu letos přišlo nejdříve v historii této statistiky a o dva dny dříve než loni. Earth Overshoot Day značí den, kdy poptávka lidstva po přírodních zdrojích a službách převyšuje to, co je Země schopna během roku obnovit. A trend je neúprosný – od doby, kdy byl poprvé vypočítán, přichází každý rok dříve a dříve.

„V současné době spotřebováváme tolik zdrojů, jako bychom neměli k dispozici jednu planetu, ale 1,75 planety. Zapomínáme na to, že o náš ´rozpočet zdrojů´ se musíme podělit i s jinými živočišnými druhy, nejsme tu sami,“ řekl ředitel Global Footprint Network Mathis Wackernagel, která každý rok Earth Overshoot Day vypočítává.

Se stále rostoucí populací je především náš potravinový systém neudržitelný. Současné globální systémy, výrobní a pěstební procesy a distribuce potravin už teď poškozují přírodu a jsou jednou z příčin změnu klimatu. Potravinový průmysl je jako celek zodpovědný za 30 % emisí skleníkových plynů a 60 % ztráty biologické rozmanitosti, více než 70 % sladké vody je odebíráno z řek a jezer.

Až 1,2 miliardy tun potravin ročně končí jako odpad přímo na farmách, v maloobchodech a u spotřebitelů se dostaneme na 931 milionů tun. Zpráva World Wide Fund For Nature (WWF) poukazuje na to, že plýtvání potravinami má na svědomí nejen emise, ale hlavně spotřebu vody rovnající se 304 milionům olympijských bazénů. K výrobě potravin pro celosvětovou populaci potřebujeme půdu větší než celý indický subkontinent.

Potravinový průmysl je ale jen jedním dílkem skládačky. Jak by se Earth Overshoot Day posunul, kdybychom udělali alespoň nějaké změny ve výrobě energie, rozvoji měst nebo třeba spotřebě masa?

  • Kdybychom snížili množství jídla, které se vyplýtvá, na polovinu, Earth Overshoot Day by se posunul o 13 dní.
  • Pokud bychom měli globálně snížit spotřebu masa na polovinu a nahradit ji rostlinnou stravou, posunuli bychom ho o 17 dní.
  • Zalesněním 350 milionů hektarů lesa by se datum překročení posunulo o 8 dní.
  • Při využití běžně dostupných technologií na ekologičtější zateplení budov nebo spotřeby energie z obnovitelných zdrojů by se mohl Earth Overshoot Day posunout alespoň o 21 dní, aniž by došlo ke ztrátě produktivity měst nebo pohodlí jejich obyvatel.
  • Pokud bychom snížili celosvětovou spotřebu masa o 50 %, posunuli bychom Earth Overshoot Day o 17 dní.

„Menší krok každého z nás, ale i větší krok národních vlád nebo mezinárodních organizací je teď zásadní. Už si nemůžeme dovolit posunovat Earth Overshoot Day v kalendáři dozadu a dozadu. Navíc, když jsme jako členské země OSN přijali závazek v podobě Cílů udržitelného rozvoje SDGs, které nám poskytují oporu a především jasný návod k tomu, jak na odpovědnou a udržitelnou výrobu a spotřebu, dostupné energie, ale i konec hladu a chudoby,“ dodává ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

K určení data Earth Overshoot Day vypočítá Global Footprint Network počet dní v daném roce, kdy biokapacita Země stačí k pokrytí poptávky lidstva. Zbytek roku odpovídá globálnímu dluhu. Přesný vzorec vypadá jako vydělení biokapacity planety (množství přírodních zdrojů, které je Země schopna v daném roce vytvořit) poptávkou lidstva za daný rok a vynásobením 365, tedy počtem dní v roce.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Sdružení TULIPAN představuje nový katalog novoročenek a výrobků z chráněných dílen

Přejít na článek

Inspirujte se: Jak vypadají světová zelená města? A najdeme je i v Česku?

Přejít na článek