Odpovědná ekonomika podle výrobce oblečení Patagonia

14. 1. 2014

Nová kampaň americké společnosti Patagonia, vyrábějící sportovní oblečení, vyzývá firmy i spotřebitele, aby více přemýšleli o tom, jak využívají přírodní zdroje.

„Umíme si vůbec představit, jak by vypadala ekonomika, která neničí naši planetu?“ Kampaň firmy Patagonia Odpovědná ekonomika se bude během následujících dvou let snažit najít odpověď na tuto otázku. A co si firma představuje pod odpovědnou ekonomikou? Systém se zdravým komunitním životem a smysluplnou prací pro lidi, kteří si z přírody berou pouze to, co mohou doplnit zpět.

Dá se vůbec zvrátit současný trend růstu emisí CO2, překyselení oceánů, odlesňování a úmrtnosti živočišných druhů? Patagonia hledá příklady, řešení a nové osobnosti, kteří přinesou změnu.

Podle zakladatele firmy Yvona Chouinarda jde o nejambicióznější a nejdůležitější kampaň, jakou kdy firma uskutečnila, neboť se přímo dotýká fungování byznysu jako takového.

Patagonia, která byla založena před 40 lety, je průkopníkem v podnikání s maximálním ohledem na životní prostředí, dodavatele či okolní komunity. Od roku 1996 využívá na své výrobky výhradně biobavlnu, své zákazníky také transparentně informuje o tom, v jaké továrně jsou vyráběny její produkty.

Patagonia je také první globální firmou, která téma menší spotřeby jako nevyhnutelné cesty otevírá i směrem ke svým zákazníkům. Již v roce 2011 firma šokovala svou celostránkových inzercí v New York Times s titulkem „Nekupujte tuto bundu“.

Ve stále probíhající kampani Common Threads Partnership nadále navrhuje svým zákazníkům oboustranný závazek. Zákazník se zaváže nakupovat pouze to, co skutečně potřebuje a posunout pro další využití vše, co již nepotřebuje. Firma na oplátku deklaruje závazek vyrábět užitečné produkty, které dlouho vydrží, opravit ty, které se porouchají, dále odkoupit zpět oblečení, které je ještě v dobrém stavu na to, aby posloužilo druhým a stejně také recyklovat to, které již dosloužilo. Patagonia tak uzavírá se zákazníkem dohodu o vzájemné odpovědnosti za životní cyklus výrobků, která je postavena na pěti „R“ – reduce, repair, reuse, recycle, reimagine.
Zdroj: Patagonia.com a bio-info.cz, 2014