Odpovědné chování měst – nový osvětový film k vybraným tématům Zdravých měst

22. 2. 2017

Národní síť Zdravých měst v závěru roku 2016 připravila ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung osvětový film, který ukazuje některá z témat či principů udržitelného rozvoje v obcích a regionech.

Do natáčení se zapojila Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Prachatice a Zdravá městská část Praha 20 – Horní Počernice.

Jako první představují část věnovanou tématu odpovědného chování měst, tedy například uplatňování systému EMAS v řízení úřadu či podpoře fair trade a dobrovolnictví. Film je možné zhlédnout ZDE.

Dalšími tématy, kterým se film věnuje, jsou udržitelná energetika a zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí. Film je možné zhlédnout či promítat jako celek s ukázkou všech tří zmíněných témat nebo každé téma samostatně. Všechny verze filmu jsou k dispozici ve videogalerii Národní sítě Zdravých měst.