Odpovědné chování měst: Zdravá města sdílejí zkušenosti

26. 10. 2016

Členské kraje, města a obce Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci svých aktivit na podporu udržitelného rozvoje vzájemně sdílejí zkušenosti v této oblasti.

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Jako příklady dobré praxe v oblasti společenské odpovědnosti slouží např. Zdravá města Litoměřice a Vsetín, která se v roce 2011 stala prvními Fairtradovými městy v ČR a touto certifikací se v současné době může chlubit i řada dalších členů asociace.

Dalším inspirativním příkladem je Zdravé město Třebíč, které díky projektu zaměřenému na společensky odpovědné nakupování města a úřadu dokázalo, že i do veřejných zakázek je možné zařadit hledisko společenské odpovědnosti a podporu místních firem.

Zdravý Jihomoravský kraj jako první instituce veřejné správy obdržel certifikát za společenskou odpovědnost za koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu. Více příkladů Dobré praxe Národní síťě Zdravých měst ČR zde.

Jedním z hlavních přínosů asociace Zdravých měst je především otevřené sdílení zkušeností a metodická podpora. Tématu odpovědného chování měst se bude věnovat 2. listopadu 2016 také Podzimní škola Zdravých měst v Krnově, kde zazní příspěvky zaměřené na realizaci společenské odpovědnosti v prostředí měst a úřadů, adaptační opatření či globálně odpovědné projekty.

Další příležitostí pro čerpání inspirací v letošním roce bude konference, která proběhne 1. prosince 2016 pod názvem Udržitelné město 2016. Nejpokročilejší města zde v realizaci metody kvality místní Agenda 21 představí osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji a odpovědnému chování měst.