Odpovědné školy mohou vychovat odpovědné lídry

6. 12. 2014

Principles for Responsible Management Education (PRME), jeden z projektů Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

PRME sdružuje vysoké školy a univerzity (zejména manažerských a obchodních programů) a další vzdělávací instituce, které jsou přesvědčeny, že včelnit zásady společenské odpovědnosti do procesu vzdělávání může přispět k udržitelnému rozvoji a prosperující společnosti.

S myšlenkou založit platformu společenské odpovědnosti, která bude sdružovat akademické instituce, přišli akademičtí členové UN Global Compact. PRME tvoří šest principů, které jsou základem společensky odpovědného vzdělávání budoucích lídrů a manažerů. Principy byly poprvé představeny na summitu OSN v roce 2007 za přítomnosti tajemníka Spojených národů Ban Ki-moona a více než tisíce představitelů světového byznysu, občanského života a vlád v Ženevě.

PRME stojí na šesti základních principech, významné podpoře OSN a univerzitám přináší mezinárodní know-how. Pomáhá jim každé dva roky skrze tzv. SIP (Sharing Information on Progress) zveřejňovat svůj pokrok v oblasti společenské odpovědnosti ostatním zainteresovaným stranám a zároveň umožňuje sdílet zkušenosti s ostatními školami po celém světě.

Vzdělávací instituce PRME se hlásí k těmto principům:

Princip 1 – Smysl: Podpoříme schopnosti a znalosti studentů tak, aby v budoucnu prosazovali hodnoty společenské odpovědnosti ve svém profesionálním životě, životě společnosti i pro udržitelný rozvoj globální ekonomiky.

Princip 2 – Hodnoty: Začleníme do akademické práce a studijních plánů hodnoty globální společenské odpovědnosti, které prosazují mezinárodní iniciativy jako např. UN Global Compact.

Princip 3 – Metoda: Vytvoříme vzdělávací rámce, materiály, postupy a prostředí, které umožní studentům získat zkušenosti nutné pro budoucí společensky odpovědné vedení organizace.

Princip 4 – Výzkum: Využijeme poznatky výzkumu pro lepší pochopení role a významu korporací, a vzájemné provázanosti společensky udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekonomiky.

Princip 5 – Partnerství: Budeme spolupracovat s manažery obchodních firem, abychom se dozvěděli o výzvách, kterým čelí ve vztahu k společnosti či životnímu prostředí a společně budeme hledat možnosti, jak k těmto výzvám efektivně přistupovat.

Princip 6 – Dialog: Povedeme a budeme podporovat dialog a debatu mezi vzdělávacími organizacemi, studenty, manažery, vládou, spotřebiteli, médii, organizacemi občanské společnosti a zájmovými skupinami o zásadních otázkách společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Je jasné, že současní studenti budou mít zásadní vliv na to, jak bude naše společnost vypadat v budoucnu. Studenti se na své profesionální role připravují ve školách, a tak by mělo být pro firmy zásadní, jak bude vypadat škola budoucnosti, která naučí budoucí lídry, manažery a zaměstnance to, co potřebují vědět, aby mohli vést trvale prosperující a společensky odpovědné firmy.

K principům PRME se po celém světě hlásí na 500 škol. Více než třetina škol je v žebříčku Financial Times TOP 100 Business Schools. V České republice je stále na čem pracovat. Principy prozatím přijala za své jediná soukromá škola, a to Škoda AUTO Vysoká škola v Mladé Boleslavi.

Informační brožuru principům PRME v aj zobrazíte zde. Více k principům zde.

Společenská odpovědnost vysokých škol však začíná být aktuálním tématem. Svědčí tomu i nedávná konference „CSR – Univerzita spoluvytváří svou zemi“, kterou uspořádala Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Asociace společenské odpovědnosti byla partnerem konference. Přitomné školy se shodly na tom, že vzděláváním univerzita ovlivňuje životní styl, kvalitu (pracovního) života a měřítko hodnot studentů a absolventů, a do jisté míry celé společnosti.