Odpovědné školy mohou vychovat odpovědné lídry

23. 6. 2015

Diskutovali jsme možnosti spolupráce byznysu a akademického sektoru u příležitosti celosvětového Fóra Principles For Responsible Management Education (PRME) v New Yorku.

PRME Fórum hostila společnost Fosun Group ve svém sídle. Naskytl se nám překrásný výhled z 60. patra její budovy na Wall Street. Globálního fóra se zúčastnilo více než 300 osobností rektorů a profesorů předních světových univerzit, představitelů světových společností, zástupců OSN a Národních sítí Global Compact včetně zástupců České republiky nad diskusí o propojení vzdělávání a korporátní udržitelnosti při dosahování nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

S myšlenkou založit platformu společenské odpovědnosti, která bude sdružovat akademické instituce, přišli akademičtí členové UN Global Compact. PRME tvoří šest principů, které jsou základem společensky odpovědného vzdělávání budoucích lídrů a manažerů.

Nejen školy jsou si vědomy, že je třeba zásadně změnit systém vzdělávání a integrovat SDGs do vzdělávacích osnov. Vždyť odpovědné školy mohou vychovat odpovědné lídry. A studenti potřebují opravdové vzory, lídry v tomto tématu. Chtějí pracovat pro zaměstnavatele, jehož hodnoty mohou uznávat. Záleží jim na tom, zda se chová odpovědně.

Děkany a profesory světových univerzit byla také často skloňována diverzita nejen u firem, ale právě ve vzdělávání a akademickém sektoru. Stejně tak spolupráce byznysu a škol, partnerství napříč konkurencí a transparentnost.

K principům PRME se po celém světě hlásí na 500 škol. Více než třetina škol je v žebříčku Financial Times TOP 100 Business Schools. V České republice je stále na čem pracovat. Principy prozatím přijala za své Vysoká škola ekonomická a Škoda AUTO Vysoká škola v Mladé Boleslavi.

Pokud vás iniciativa UN Global Compact pro akademický sektor zaujala, kontaktujte zástupce Národní sítě Global Compact Česká republika pro více informací a možnosti propojení.