Odpovědné zacházení s jídlem s Glopolis

26. 4. 2018

Projděte si návrh partnerství od Glopolis a podílejte se na osmém ročníku filmového festivalu Země na talíři.

Jíst více tradičních a sézoních, místních a čerstvých potravin bez chemie a s dobrým pocitem (a neplýtvat) je moderním trendem zdravého života a zároveň klíčovou odpovědí na problémy, které průmyslová velkovýroba potravin přináší u nás i ve světě. Konstruktivní příspěvek Česka k řešení globálních problému je hlavním posláním Glopolis. Odpovědnou spotřebu pak vnímáme především jako prevenci změn klimatu, mizení odrůd, plýtvání zdroji a neférového zacházení se zemědělci.

Spolupráce Glopolis a firem se zájmem o udržitelnější a odpovědnější potravinářskou produkci, prodej či služby související s jídlem představuje smysluplné propojení. Glopolis nabízí dlouhodobou expertizu, atraktivní formát prezentace a přístup k “odpovědným” spotřebitelům skrze propagaci konkrétních produktů a značek při promítáních během festivalu 20. až 22. 11. 2018 v kině Aero a skrze doprovodné aktivity.

Festival​​ Země na talíři​​ (během dubna prochází webová stránka rekonstrukcí) již 8 let přináší v české premiéře kvalitní dokumentární snímky na téma udržitelného zemědělství a odpovědné spotřeby, poutavé debaty se zajímavými hosty a inspirativní informace o tom, jak skrze přístup k potravinám přispět k udržitelnému rozvoji světa.

Festivalové aktivity jsme schopni doplnit o doprovodné workshopy, kulaté stoly, chutný catering se zážitkem (např. “udržitelný brunch” či společné vaření), bohatou komunikaci tématu na sociálních sítích i v klasických médiích (nejen v době festivalů), podporu lokálních iniciativ zaměřených na udržitelnost a o prostor pro společnou diskuzi mezi různými společenskými skupinami (akademiky, firmami, občanskou společností). Připravujeme také přenesení festivalu do škol.

Doprovodné aktivity je možné propojit s prezentací různých odpovědných služeb či produktů partnerů.

Cílové skupiny festivalu
Návštěvníci festivalu a doprovodných aktivit se rekrutují především z mladých lidí (18-40 let) a další zainteresované veřejnosti, 70 procent z nich tvoří ženy. Jsou to lidé, kteří už většinou odpovědně nakupují anebo by s tím rádi začali.

Nabídka (stávajících či možných) služeb pro partnery:

Partnerům nabízíme možnost přímo zasáhnout tyto cílové skupiny a zviditelnit svou značku:

 • spojením s dílčí aktivitou (např. workshopem s kuchařem či kulatým stolem),
 • spojením s festivalem (včetně prezentace na místě a propagaci na sociálních sítích)
  anebo
 • strategickým partnerstvím s celým programem (včetně nabídky více festivalových
  měst, průběžných akcí a online festivalu).

Konkrétně umíme:

nepřímo oslovit všechny či vybrané cílové skupiny našich akcí s nabídkou partnerů:

 1. na Facebooku a Instagramu sponzorovaným obsahem a příspěvky o výhodách
  ekologického zemědělství, zdravém a odpovědném stravování – 2000 fanoušků
  na facebookové stránce s ročním dosahem příspěvků až 330 000 a až 12 000
  zobrazení obsahu webové stránky www.zemenataliri.cz
 2. propagací firemních či produktových značek na plakátech a programech festivalů
  umístěním velkoformátového banneru v místě konání – kapacita přes 2000
  očekávaných diváků jen festivalu v Praze
 3. video spot promítaní před vlastním filmem
 4. PR článkem (v rámci placené inzerce) na filmových, naučných, ekologických a
  další webových stránkách (dosah velmi záleží na konkrétním médiu)

zajistit přímý kontakt s cílovou skupinou:

 1. umístěním stánku s nabídkou partnerů v místě konání festivalu aktivní účastí
  partnerů na debatách festivalu
 2. organizací workshopů, přednášek či dalších doprovodných akcí na festivalech
  přímo pod vedením partnerů

zprostředkovat VIP promítání pouze pro externí partnery a odběratele (partnery
partnerů)


Zdroj: Glopolis, festival@glopolis.org

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 • Linda Gandalovičová (tel.: 777 301 180)
 • Viktorie Tenzerová (tel.: 777 226 491)