Ohlédnutí za Cenami SDGs: Rok 2021 představil udržitelnost dětem a ocenil péči o duševní zdraví i boj proti korupci

30. 6. 2022

Hlavní téma minulého ročníku? Vzdělávání. Ambasadoři? Děti! Slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku Cen SDGs se uskutečnilo ve čtvrtek 16. září 2021 v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Předcházela mu série vzdělávacích akcí s odborníky na poli udržitelnosti nebo vydání pohádkové knihy pro děti Mia a svět.

Téma vzdělávání se jako spojovací linka vinulo celým minulým ročníkem. Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs pořádá, připravila společně s Impact Hub ČR celý vzdělávací cyklus – Akademii SDGs. Do Akademie se zapojila široká veřejnost a měla možnost si prohloubit své znalosti o globálních cílech, inspirovat se příběhy dobré praxe, vyslechnout si názory nejpovolanějších odborníků na jednotlivá témata, a především konzultovat s experty i své vlastní projekty a posunout je tak ještě více k udržitelnosti.

Nechyběla témata, jako je obnova planety, udržitelná spotřeba nebo budoucnost vzdělávání v Česku. Ze všech zúčastněných projektů byl na konci celého vzdělávacího programu vybrán jeden, který získal divokou kartu do akceleračního programu Impact Hub ČR, aby svůj dopad v naplňování SDGs ještě více znásobil. Divokou kartu získal projekt Plastenco.

A protože vzdělávání o udržitelnosti a SDGs není důležité jen pro dospělé, ale především pro budoucí generace, dostaly právě děti významnou roli v loňské kampani. Na starost měly jednu z nejdůležitějších věcí – trofeje pro vítěze. Ty byly inspirované horkovzdušným balónem a děti je nafoukly společně s Václavem Mlynářem z rodinné sklárny Bomma. „Každá trofej je ručně foukaná na volno bez formy, což zaručuje, že každý kus je originál. Autorem nejsem jen já, ale jde o spolupráci mezi mnou, mistry skláři a především dětmi, které trofejím vdechly své poselství,“ popsal Václav Mlynář.

„Tato kniha ukazuje pokroucený svět dospělých očima dětí, které prahnou po vysvětlení a zároveň po spravedlnosti…”

„…Snad ústy dětí se napraví tento svět, který je více jejich než náš. Přál bych si takovou knihu mít v dětství,” řekl o knize Mia a svět, která vyšla ruku v ruce s galavečerem Cen SDGs, ekonom Tomáš Sedláček.

Devítiletá Mia v ní pokládá spoustu otázek. Podivuje se, proč někde lidé hladoví a jinde jídlo vyhazují; ptá se, kvůli čemu se válčí nebo jaký máme vliv na přírodu. Pohádkový příběh děti učí lásce k planetě a přibližuje jim Cíle udržitelného rozvoje od OSN. Kniha je doplněna dechberoucími ilustracemi Renáty Fučíkové, Evy Bartošové a Zuzany Mulíčkové.

V rámci udílení cen vznikla také výstava ilustrací z knihy a její audiovizuální prezentace. Ilustrace o dopadech lidské činnosti na přírodu a život kolem tak doslova vtáhly do děje každého. Celkový dojem dotvářela autorská hudba a nasvícení prostor Černínského paláce. Za výstavou stáli multimediální architekti VISUALOVE.

Skleněný horkovzdušný balon pro knihy, dřevní moučku i duševní zdraví

Ceny SDGs se v roce 2021 vyhlašovaly v mnoha kategoriích. V sektoru Vzdělání zvítězilo centrum TEREZA s mezinárodním projektem Ekoškol. Jde o největší vzdělávací program na světě vedoucí mladé lidi k udržitelnému způsobu života. Laureátem kategorie Mladý lídr se stal Tadeáš Kula stojící za projektem Reknihy. Vytvořil prostor pro sdílení knih a učebnic mezi čtenáři a hledá jim nové majitele. Za 3 roky fungování Reknih lidé zachránili přes 80 000 přečtených knih, čímž ušetřili přes 10 milionů metrů čtverečních deštných pralesů.

Prvenství ve Veřejné sféře si odnesl spolek Nevypusť duši s projektem duševní zdravovědy pro školáky, který učí děti i učitele, jak správně pečovat o duševní zdraví a ukazuje, kde včas vyhledat pomoc v případě nouze. Cenu České rozvojové agentury získala Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce s projektem zaměřujícím se na osvětu o menstruaci. Zároveň se zasazuje o distribuci znovupoužitelných vložek v rozvojových zemích.

Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila společnost Datlab a její nástroj Kontrola proti nehospodárným veřejným zakázkám. Ten zkoumá porušování předpisů, smlouvy s bílými koňmi či politiky nebo firmy soutěžící jen naoko s předem domluveným vítězem. Cenu odborné poroty za Reporting podle SDGs si odnesla Komerční banka a nominaci Moonshot získala technologická firma Refork, která vyvíjí nové přírodní materiály na bázi dřevní moučky pro výrobu funkčních a udržitelných alternativ k plastovým produktům.

„Letošní ročník vynikal širokou škálou projektů, které skrze inovace řeší aktuální společenské problémy. Vedou mladé lidi ve školách k udržitelnosti, otevírají ve společnosti nová a tolik potřebná témata jako třeba duševní zdraví nebo domácí násilí, pomáhají k transparentnosti ve veřejných zakázkách, přináší do sociálních služeb digitální inovace, a nezavírají oči ani před problémy, které se dějí daleko za našimi hranicemi,“ zhodnotila Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs v Česku od roku 2017 vyhlašuje.

A co nás čeká letos? Už jen pár hodin zbývá na přihlášení vašeho inovativního projektu, který mění svět k lepšímu. Tak neváhejte!


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

ADRA spustila petiční kampaň bojující za vzdělání pro všechny děti na světě

Přejít na článek

Zúčastněte se webináře na téma Cirkulární eventy jako zelené akce budoucnosti

Přejít na článek

Veřejná debata na téma Domácí a genderově podmíněné násilí otevřela naléhavá témata a vyzvala k diskusi

Přejít na článek