Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání

14. 4. 2014

Konference o inovativním posazování sociálního podnikání se uskutečnila ve dnech 2. a 3. dubna v Praze. Uspořádala ji společnost P3 – People, Planet Profit pod záštitou Táni Fišerové, předsedkyně Českého helsinského výboru.

Na akci spolupracovala také Ashoka ČR, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie. Bohatý program, který byl připraven zábavnou formou, přilákal na 200 příznivců sociálního podnikání. Tato netradiční forma podnikání zahrnuje aktivity, které prospívají společnosti, životnímu prostředí a přináší zisk, jenž firmy využívají pro další rozvoj. Často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, nebo společenským znevýhodněním.

První den
Konferenci zahájila ředitelka P3 Petra Francová, která představila koncept sociálního podnikání v České republice. Poté zahraniční partneři z Rakouska a Belgie seznámili přítomné se současnými trendy sociálního podnikání v těchto zemích. Uvedli příklady typických oblastí, zajímavé příběhy a postřehy z jejich regionu, zmínili se rovněž o známkách kvality a ocenění, které se v jejich zemích udělují.

Odpolední program vyplnily workshopy, jež byly všechny zcela obsazeny. Jedním z témat bylo Fair trade, neboli spravedlivý obchod, který se snaží zavádět férové podmínky a partnerství mezi země globálního Jihu a Severu. S praktickým příkladem propojení Fair trade se sociálním podnikáním vystoupila Kateřina Tschornová z Pražírny fairtradové kávy Fair&Bio.

Další workshopy se zaměřily na způsoby řízení v sociálních podnicích, na propagaci sociálních inovací a společensky prospěšného podnikání v České republice, ale také na zelené podnikání. Koncept sociálního zemědělství představilo sdružení Kom-pot, které hledá nové cesty k potravinám a zemědělskému hospodaření. Organizace KOKOZA prezentovala propagaci kompostování a pěstování ve městě.

První den konference uzavřel workshop s ambasadorkami sociálního podnikání Jitkou Čechovou, Šárkou Dořičákovou a Lenkou Šebelovou, které hovořily o problematice sociálních družstev, veřejných zakázkách, ekonomice a udržitelnosti sociálního podnikání.

Druhý den
Druhý den začal panelem na téma sociální inovace a sociální podnikání. Expertka na sociální inovace Anna Kadeřábková a Olga Shirobokova z Ashoky představily možnosti podpory pro české inovátory. Příklady sociální inovace prezentovala Karin Pospíšilová, jejíž kavárna Naše kavárna zaměstnává rodiče a příbuzné těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Michal Prager uvedl inovativní příklad cestovní agentury Bazbatour, která se specializuje na cestování bez bariér. Sociální inovátor Martin Kontra seznámil účastníky se sociální firmou Bajkazyl. Ta staví kola pro lidi, kteří chtějí jezdit po Praze ekologicky.

Další tematický okruh dopoledního programu se zabýval vztahem sociálního podnikání a současným pojetím společenské odpovědnosti firem. V panelu vystoupila Alena Plášková z Katedry managementu VŠE, Alena Králíková, manažerka pro společenskou odpovědnost z ČSOB, Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti a Miriam Janyšková, zakladatelka Charitek.

O tom, jak se daří sociálním podnikatelům, zda vidí cestu do budoucna a kterou podporu by potřebovali, se diskutovalo v dalším bloku. Na něm vystoupila Petra Francová, ředitelka organizace P3, jež prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost. Dále koordinuje tématickou síť pro ekonomiku TESSEA a podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání. Svou zkušenost představil i Jakub Knězů, jehož organizace Etincelle provozuje pekárnu, kavárnu, úklidové služby a farmu. Martina Kadlecová seznámila přítomné s vytvářením pracovních míst pro lidi, kteří jen stěží hledají uplatnění na pracovním trhu. Její organizace Semitam provozuje knihařskou a šicí dílnu, úklidové služby a služby v oblasti gastronomie. Marie Horáková představila Tichou kavárnu, která vytváří prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své schopnosti a s úspěchem se uplatnit.

Středeční odpoledne opět vyplnily mnohé workshopy. Velký zájem vzbudilo téma sociálních inovací, kde se Anna Kadeřábková zamýšlela nad tím, co je a co není sociální inovace, jaká jsou její úskalí.

Rozvoji sociálních inovací a sociálního podnikání na vysokých školách se věnoval další blok workshopu. Na toto téma vystoupily Marie Dohnalová z Katedry občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK a Jaroslava Šťastná z Evangelické teologické fakulty UK. Projekt Podnikavé školy, který pomáhá českým školám a univerzitám zavádět vzdělávací programy zaměřené na rozvoj podnikatelského myšlení a dovedností, představil Lukáš Policar. Georg Shon prezentoval mezinárodní nevládní organizaci Ashoka, která vytváří infrastrukturu pro spolupráci sociálních podnikatelů, firem, investorů a akademického sektoru.

Příklady zeleného podnikání uvedl v dalším bloku Stanislav Kutáček, zakladatel družstva Autonapůl, které se snaží snižovat negativní dopady automobilové dopravy.

O společensky prospěšné spolupráci sociálních podniků a firem hovořily Olga Shirobokova z Ashoky a Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti. Na základě praktických zkušeností si mohli zájemci interaktivní formou vyzkoušet, jak lze efektivně a se společenský užitečným dopadem nakupovat služby, či benefity od sociálních podniků.

Konferenci zakončilo setkání se sociálními podnikateli, kde vystoupila Martina Kadlecová ze Semitamu, Šárka Dořičáková ze sociálního družstva Podané ruce, Dana Šťastná z Kruhu zdraví a Lucie Mervardová z Mléčného baru Bílá Vrána.

Více informací a postřehy účastníků konference naleznete zde.

Zdroj: ceske-socialni-podnikani.cz, 2014