Online kampaň MENTÁLNÍ OBOHACENÍ obdaruje neziskové organizace z celého Česka

10. 2. 2020

Lidé s mentálním postižením to nemají lehké. Jsou jiní. Neznamená to ale, že jsou špatní. Naopak. Mají něco, co my nemáme. Jsou spontánnější, upřímnější, bezprostřednější a důvěřivější než my. V tom pro nás mohou být obohacením.

Od jedenáctého prosince běží online kampaň s názvem MENTÁLNÍ OBOHACENÍ, která upozorňuje na problematiku přijetí osob s mentálním postižením společností. I přes veškerou snahu neziskových organizací umožnit lidem s handicapem svůj život plnohodnotně prožít a nejen přežít, se jejich klienti v každodenním životě setkávají s obavami, odmítavým postojem a někdy i pohrdáním. V minulosti bývali zcela vyřazeni z běžné společnosti, a i nyní o nich stále převládají předsudky. Příkladem za všechny může být postoj některých obyvatel Svitávky a Náměště na Hané, kteří se v tomto roce striktně postavili proti zřízení chráněného bydlení u nich v obci.

Ke kampani MENTÁLNÍ OBOHACENÍ se může připojit široká veřejnost a šířit informace či přispět na projekty neziskových organizací a společně tak bojovat proti stále převládajícím negativním postojům společnosti. Na webu mentalniobohaceni.cz je možné přispět 25 neziskovým organizacím, které poskytují moderní sociální služby, zasláním finanční částky dle uvážení na konto 2300948468/2010 pod konkrétním variabilním symbolem. Každý si tak může vybrat projekt, který chce podpořit, protože je mu nejbližší nebo se nachází v jeho okolí.

 

Součástí kampaně je i video, ve kterém jsme se rozhodli ukázat, kam až jsou někdy lidé schopni zajít v odsuzování těch, kteří mají nějaké postižení. Na videu spolupracoval režisér Zděněk Suchý, hip-hopová skupina Gambrz Reprs, herec Petr Čtvrtníček, zpěvák Dan Bárta a výtvarník Aleš Najbrt. „S předsudky a porušováním práv lidských svobod vůči lidem s mentálním postižením se ve společnosti setkáváme i přesto, že nikomu neubližují, nikoho neokrádají a nenarušují zákony ani etické kodexy více než ostatní. Možná bychom neměli zapomínat na to, že každého z nás může v životě potkat situace, kdy se i on sám nebo jeho nejbližší mohou dostat na tu druhou stranu normálnosti a být vnímám okolím jako ten jiný,“ dodává Gabriela Štěpánková, ředitelka Portusu Praha.

Kampaň MENTÁLNÍ OBOHACENÍ vznikla na základě unikátního dlouholetého partnerství Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) a neziskové organizace Portus Praha.
V letošním roce Buřinka slaví 25 let a Portus Praha 20 let od svého vzniku a tato iniciativa je společným dárkem pro regionální organizace pomáhající lidem s mentálním postižením. „Se sdružením Portus Praha se již 20 let společně snažíme zajišťovat mentálně postiženým lidem důstojný domov a zlepšovat kvalitu jejich života. Kampaň MENTÁLNÍ OBOHACENÍ je náš nový projekt upozorňující na přetrvávající předsudky ve společnosti,“ vysvětluje Petr Malina, ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Přispějte na jednotlivé projekty těchto organizací:

Společný sbírkový účet projektu: č. ú.: 2300948468 / 2010

AGENTURA PONDĚLÍ, Z. S. v.s. 19001, ARKADIE, O. P. S. v.s. 19002, CENTRUM LADA, Z.S. v.s. 19003, CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POMNĚNKA Z. Ú. v.s. 19004, CZECH MED CROSS Z. S. v.s. 19005, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V LITOMĚŘICÍCH, v.s. 19006, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO STŘEDNÍ ČECHY v.s. 19007, DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO ZÁPADNÍ ČECHY v.s. 19008, DIAKONIE ROLNIČKA v.s. 19009, DIECÉZNÍ CHARITA BRNO v.s. 190010, CHARITA OPAVA v.s. 190011, CHARITA PROSTĚJOV v.s. 190012, JINAK, O. P. S. v.s. 190013, KORMIDLO ŠLUKNOV, O. P. S. v.s.190014, LEDOVEC v.s. 190015, MELA, O.P.S. v.s. 190016, OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE v.s. 190017, OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ – STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ v.s. 190018, PFERDA Z. Ú. v.s. 190019, RYTMUS STŘEDNÍ ČECHY, O. P. S. v.s. 190020, RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, O. P. S. v.s. 190021, SPOLEČNOST DOLMEN, Z. Ú. v.s. 190022, STÉBLO, Z. S. v.s. 190023, VILLA VALLILA, Z. Ú. v.s. 190024, VOLNO, SDRUŽENÍ PRO POMOC RODINÁM DĚTÍ S POSTIŽENÍM, Z. Ú. v.s. 190025

Začátek Portusu Praha a AKCE CIHLA

Vše začalo v roce 1999 v Horním Maxově, kdy se rozhodla parta kamarádů a dobrovolníků pomáhat v ústavu pro lidi s mentálním postižením. Tito dobrovolníci pak hledali vhodný prostor k vybudování menšího bydlení, podobného běžné domácnosti. V obci Slapy nad Vltavou byl nevyužitý objekt bývalé fary, který zrekonstruovali a začali zde provozovat chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Do té doby byla na území České republiky možná pouze ústavní péče. Na rekonstrukci chráněného bydlení bylo ovšem nutné sehnat finance. V té době se zrodil nápad sbírkové a osvětové kampaně AKCE CIHLA. Postupem času se kampaň rozšířila i do dalších regionů a činnosti Portusu se rozrostly o další aktivity podporující mentálně postižené.


Zdroj: Tisková zpráva, Online kampaň MENTÁLNÍ OBOHACENÍ obdaruje neziskové organizace z celého Česka, Portus Praha.