Oslo zastává inkluzivní přístup k udržitelnému rozvoji s novými jízdními koly

14. 2. 2017

Iniciativy vládních organizací navrhly omezit emise uhlíku a snížit ve městech znečištění ovzduší. Ačkoli jsou tyto podněty míněny dobře, často přicházejí pod palbu kritiky od těch, kteří z nich mohou nejvíce těžit - od veřejnosti.

Čisté ovzduší je jednou z hlavních priorit vlády i občanů. Důkazní opatření, jako jsou “uhlíkové daně” na vozidla, však nesplňují daná kritéria ochrany životního prostředí a často postihují občany, kteří s vozidly cestují po městě a nemají prostředky na nákup méně znečisťujících hybridních nebo elektromobilů, či na pronájem v centru města.

Stejně jako mnoho dalších měst po celé Evropě a Velké Británii – včetně Londýna, který překonal své roční imisní limity během prvního týdne roku 2017 – byla kvalita ovzduší tuto zimu v Oslu dosud hvězdná, což vedlo norské hlavní město k zavedení dočasného zákazu vozidel s naftovými motory ve snaze rychle snížit míru znečištění.

Aby se Oslo mohlo soustředit na svůj odklon od aut, město vytvořilo nový podněcující program k motivaci občanů, kteří by vzali za své odpovědnost za čisté ovzduší a přijali čistší formy dopravy. Tento systém nabízí až 1,2000 dolarů obyvatelům k nákupu elektrických nákladních bicyklů. Jízdní kola jsou vybavena elektrickými motory, které umožní lehce přepravovat těžší náklady prostřednictvím přívěsu nebo košíku. Všichni obyvatelé bez ohledu na příjem mají nárok žádat o tyto finanční prostředky.

Jedná se o druhý program, který byl v Oslu vytvořen s cílem vzbudit v lidech zájem o dopravu na jízdních kolech. Loni v zimě město vytvořilo podobný systém, který nabízel obyvatelům až 600 dolarů na nákup standardních elektrokol. Zdánlivý úspěch tohoto programu vedl městskou radu k povýšení programu na další úroveň.

Iniciativa navazuje na norský ambiciózní plán rozšíření infrastruktury využívání jízdních kol v hodnotě 1 miliardy dolarů. Vláda například věří, že vysoce kvalitní cyklostezky přilákají k jízdě na bicyklu více lidí. Avšak i s vylepšenou infrastrukturou je třeba myslet na klima města Oslo a na jeho kopcovitou krajinu, která stále představuje překážku pro úspěšné přijetí tohoto způsobu dopravy. To je ale součástí plánu, proč se řešení s elektrickými nákladními koly jeví tak atraktivně. Bicykly jezdcům zpříjemňují cestu, krajina je pro ně lépe zvládnutelná, ale také otevírají celou řadu nových a praktických příležitostí, jako je nakupování, pochůzky po městě nebo dodávky a doručování.

Město dá stranou na projekt 5 milionů norských korun, z nichž 2 miliony jsou vyhrazeny podnikům a organizacím a až 3 miliony samotným občanům. Celkem to může vyjít až na 500 až 1 000 elektrických nákladních kol. Zatímco dopad programu bude zprvu pravděpodobně mírný, konečný výsledek může veřejnosti odhalit takový způsob dopravy, jaký je v současnosti dosud velmi málo využívaný. Jakmile se prokážou výhody nového systému, lidé se pro něj mohou nadchnout a poté jej přijmout.

Zatímco místní vláda je z programu velmi nadšená, mezi veřejností se již objevily první tlaky. Cena elektrických nákladních kol se v současnosti pohybuje mezi 2 400 až 6 000 dolary, je tedy možné, že chudší obyvatelé Osla pravděpodobně nebudou moci grant využít. Někteří z nejbohatších obyvatel Osla již o grant úspěšně žádali, skeptikové se proto zasazují o názor, že program umožňuje dotace pouze bohatým.

Platnost těchto obav je však opodstatněná. Opravdu by se mohlo udělat více k zajištění dostupnosti i lidem s nižší životní úrovní a horšími ekonomickými podmínkami. Přes to všechno je jasné, že město Oslo i celé Norsko řeší revoluci dopravy.

Zdroj: Sustainable Brands, Oslo Takes Inclusive Approach to Sustainability with New E-Bike Grant, 6. Února 2017, volně přeloženo z aj, celý článek dostupný zde.