Osm udržitelných trendů pro rok 2023: Co můžeme čekat?

13. 1. 2023

Mezi politiky i odbornou veřejností roste očekávání, že podniky budou hrát proaktivní roli v úsilí o zajištění udržitelné a inkluzivní budoucnosti pro příští generace. ESG reportování, energetická nejistota a celospolečenský tlak na opatření proti změně klimatu jsou pro firmy výzvou. Prošli jsme za vás hned několik analýz a článků nejen od OSN, ale i konzultačních společností nebo světových médií, a vybrali jsme několik trendů na poli udržitelnosti pro tento rok, které budou podle nich hnacím motorem další transformace podnikání. Potkáme se s nimi i v Česku?

Firmy a organizace po celém světě se v oblasti udržitelnosti musí, chtě nechtě, přeorientovat z řečí a plánů na činy. Vyvíjet udržitelné výrobky a služby i postupy v dodavatelském řetězci tak, aby zvýšily příjmy, uspokojily investory a regulační orgány a udržely svoji pověst. Tyto postupy jim samozřejmě pomáhají snižovat ekologickou stopu a zároveň šetřit náklady spojené s odpady a spotřebou zdrojů a energie. A tento posun urychlila rostoucí energetická nejistota, rychle se měnící reportovací standardy a zájem investorů o environmentální, sociální a správní výsledky. Různé podniky z různých sektorů čekají velké kroky a je jen na nich, po jaké cestě se vydají a který trend se pro letošek stane jejich cílem.

1. Od net zero ke klimaticky pozitivním dodavatelským řetězcům

Společnosti si většinou nastavily jako cíl rok 2050 pro dosažení uhlíkové neutrality. Výzvou je pro ně především Scope 3 – emise ze širšího hodnotového řetězce. Například nemálo potravinářů nemůže dosáhnout čisté nuly, aniž by zemědělci pěstovali plodiny nepoužitelné pro dodavatelský řetězec, ale zásadní pro ukládání CO2. Vznikají tak zbrusu nové strategie a firmy se ptají: Jak to můžeme změnit? A jak případně tuto stopu kompenzovat?

Tento trend potvrdil i ESG Rating, který poprvé v minulém roce mezi českými firmami provedla Asociace společenské odpovědnosti spolu s programem CEMS. Celkem 78 % velkých firem zapojených do našeho ESG Ratingu se zabývá výpočtem a odhadem emisí na různých úrovních. Firmy se ale liší v tom, jak podrobně emise sledují. Stejně jako je tomu v zahraničí, většina českých firem je schopna detailně měřit přímé emise a nepřímé emise z produkce koupených energií, hůře na tom jsou ve sledování ostatních nepřímých emisí,” popsala ředitelka Asociace Lucie Mádlová a doplnila, že částečným výpočtem a odhadem ostatních nepřímých emisí se v ČR zabývá alespoň 36 % velkých firem zapojených do ESG Ratingu.

Výzva ke snížení emisí ve Scope 3 se v roce 2023 zintenzivní, snížení emisí ze Scope 1 a 2 může k dosažení čisté nuly vést jen do určité míry. V neposlední řadě bude v roce 2023 nabývat na síle potřeba snižovat emise skleníkových plynů, které se již nacházejí v atmosféře.

Navíc americký prezident Joe Biden oznámil investice 3,5 miliardy dolarů do technologií odstraňujících uhlík z atmosféry Nejnovější zpráva OSN o klimatu jasně ukázala, že čištění ovzduší prostřednictvím přímého zachycování uhlíku a bezpečného ukládání je zásadní zbraní v našem boji proti klimatické krizi,” okomentovala americká ministryně energetiky Jennifer Granholm. A to je příklad nad příklady, kdy bude pro rozšíření těchto řešení klíčová spolupráce mezi vládou, bankami a inovátory.

2. Biologická rozmanitost jako téma pro globální investice

Podle zprávy OSN o pokroku v plnění cílů udržitelného rozvoje, která byla zveřejněna v červenci 2022, hrozí v nadcházejících desetiletích vyhynutí více než 40 000 druhů. Na COP15, konferenci OSN o biologické rozmanitosti, rozhodli vedoucí představitelé o našich společných cílech pro globální rámec biologické rozmanitosti a podniky se zasadily o povinné hodnocení a zveřejňování informací o biologické rozmanitosti do roku 2030. Není tedy času nazbyt, firmy mají prostor předběhnout dobu a už teď analyzovat, jaký dopad má celý jejich hodnotový řetězec na biodiverzitu.

První krok ale vlády udělaly o něco dříve, a to na konferenci COP27 – vytvořily fond ztrát a škod“. A co krok druhý? Spolupráce a solidarita. Vedoucí postavení v jeho realizaci zaujala Evropská unie, musí ale zajistit i jeho životaschopnost. A životaschopnou se snaží odborníci udržet i dohodu Global Goal on Adaptation, součást Pařížské dohody. Jejím cílem je vytvořit adaptační proces a omezit nárůst globální teploty o 1,5 °C. V roce 2023 tak poběží série seminářů v rámci pracovního programu Glasgow Sharm El-Sheikh (GlaSS). Ty mají mimo jiné připravit půdu pro konferenci COP28 v Dubaji.

3. Data driven rodinné podniky: Nová generace beze strachu z čísel

Nejen nadnárodní korporace, i drobné rodinné podniky si postupně osvojují nové digitální funkce pro správu údajů o udržitelnosti. Ať už jde o snižování množství odpadu, optimalizaci dodavatelského řetězce nebo eliminaci emisí, poznatky z těchto dat jim mohou pomoci dosáhnout nulových emisí. Jednou z hlavních hnacích sil je nová generace rodinných vlastníků a vedoucích pracovníků. Ti většinou z podstaty vzdělávání a vlivu moderních technologií usilují o udržitelnější a spravedlivější obchodní postupy. „Celkem 60 % rodinných podniků se silnými digitálními schopnostmi, které v roce 2021 oslovila společnost PwC, považuje udržitelnost za jádro své každodenní činnosti,” napsal profesor Peter Vogel pro International Institute for Management Development.

I tento kapitál bude mít stále více otevřené dveře na lokální trh, čímž se zapojí do řešení velkých systémových problémů. K posunutí hranic problémů, které může soukromý kapitál řešit a vyřešit, je však nutná organizační transformace a připravenost. Například humanitární sektor se podle OSN delší dobu potýká s nedostatkem finančních prostředků ve výši 32,3 miliardy dolarů. Mohou například rozvojové organizace, vlády, soukromé finanční instituce a především firmy i menší podniky spolupracovat s humanitárním sektorem, aby tuto mezeru zaplnily a doplnily grantové financování?

4. Umělá inteligence: přítel i nepřítel udržitelnosti

Umělá inteligence (AI), a konkrétně některé modely strojového učení, vyžadují obrovské množství energie. Ze své podstaty zpracovávají velké objemy dat a všechna tato datová centra provádějící ukládání a zpracování úloh potřebují chladit. Umělá inteligence to ale planetě dokáže vrátit… Pomáhá s ochranou přírodních zdrojů prostřednictvím lepšího předpovídání dopadů technologií, řízením výnosů v zemědělství nebo řízením poptávky a nabídky v energetických sítích. Také několik technologických gigantů, jako je například Google, se již zavázalo, že se brzy stanou uhlíkově neutrálními. Přechod k poskytovateli cloudových služeb, který přijal takové závazky, může organizacím pomoci snížit i jejich vlastní uhlíkovou stopu.

Očekávání od AI z hlediska efektivity a úspory nákladů jsou velmi vysoká – stále je umělá inteligence považována za nejpřevratnější technologii současnosti. Přece jen nám jeden její aspekt dělá vrásky na tváři: Jaké jsou vlastně její dlouhodobé následky? Zatím je neznáme…

 

Právě jste dočetli první část článku o trendech v udržitelnosti v roce 2023. Další čtyři body, a možná něco navíc, vám přineseme v příštím týdnu. Zmíníme se o rozvoji udržitelnosti mezi luxusními značkami, investicích, ale i legislativě.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

 

Další vybrané zdroje:
OLYNEC, Natalia. 13 sustainability trends driving business in 2023. The Institute for Management Development [online]. 2.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.imd.org/ibyimd/sustainability/13-sustainability-trends-driving-business-in-2023/
KOEHRING, Martin. The top 5 sustainability and climate trends to watch in 2023. Economist Impact [online]. 1.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://impact.economist.com/sustainability/net-zero-and-energy/the-top-5-sustainability-and-climate-trends-to-watch-in-2023
SCHWARTZKOPFF, Frances. The Shrinking Market for ESG Is Told What ‘Sustainable’ Means. Bloomberg [online]. 15.12.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-15/esg-market-told-what-sustainable-means-by-global-rule-setter?leadSource=uverify%20wall
BENADY, David. Can a ‘fourth industrial revolution’ lead to a climate-positive future?. The Guardian Labs [online]. 2.9.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/pioneering-innovation-for-a-purposeful-future/2022/sep/02/can-a-fourth-industrial-revolution-lead-to-a-climate-positive-future
WWF. Living Planet Report 2022 – Building a nature – positive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). 2022. WWF, Gland, Switzerland.
BLUMSACK, Seth a Lara FOWLER. Getting to ‘net-zero’ emissions: How energy leaders envision countering climate change in the future. The Conversation [online]. 17.10.2022 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://theconversation.com/getting-to-net-zero-emissions-how-energy-leaders-envision-countering-climate-change-in-the-future-189764
ECHAZÚ, Luciana a Diego NOCETTI. What does ESG mean? Two business scholars explain what environmental, social and governance standards and principles are. The Conversation [online]. 13.1.2023 [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://theconversation.com/what-does-esg-mean-two-business-scholars-explain-what-environmental-social-and-governance-standards-and-principles-are-196768

Související