Paběrkování aneb záchranářské akce u zemědělců

28. 9. 2018

Až do konce října můžete s naší iniciativou vyrazit na zážitkový program, který váš tým stmelí dohromady. Dozvíte se o problematice plýtvání potravinami a odnesete si hřejivý pocit že přispíváte k řešení aktuálního společenského tématu.

Paběrkování, jak se sběru křivé zeleniny a nechtěného ovoce říká, je jedním ze způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Pod tímto slovem se skrývá dříve běžná, ale dnes už téměř zapomenutá tradice. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu. Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska – jsou příliš malé, příliš velké, příliš křivé, špatně uříznuté nebo mají nevyhovující barvu. Proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání.

Iniciativa Zachraň jídlo nyní nabízí pro firmy možnost netradičního teambuildingu. Kdy pro tyto plodiny spolu s nimi pojedete, nasbíráte je a darujete potravinové bance, která dále přerozděluje jídlo potřebným lidem. A u toho jejich aktivita nekončí. V nabídce Zachraň jídlo má například i interní kampaň, díky které hravou a nenásilnou formou naučí vaší firmu neplýtvat.

Přehled všech programů, které pro firmy zajišťují, je ke shlédnutí na www.zachranjidlo.cz/pro-firmy. Všechny akce realizuje napřímo iniciativa Zachraň jídlo a výtěžek jde zpět do realizací jejich osvětových aktivit.


O Zachraň jídlo

Iniciativa vznikla v roce 2013 jako neformální seskupení přátel, kteří se rozhodli, že otevřou téma plýtvání potravinami v české společnosti. Poté, co viděli film Valentina Thurna Z popelnice do lednice, začali plánovat první happening. Uspořádali Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí, kde jsme pohostili 1 000 lidí obědem ze surovin, které by jinak byly znehodnoceny. Netušili, jaká lavina zájmu se poté strhne. Motivovaní dotazy médií a veřejnosti se rozhodli dále se v této oblasti vzdělávat a pokračovat v popularizaci tématu.

Je totiž stále nutné připomínat šokující fakta o plýtvání jídlem:

  • až třetina všech vyprodukovaných potravin se nikdy nesní,
  • za polovinu vyhozeného jídla můžeme my – spotřebitelé,
  • výroba potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na světě.

Cílem iniciativy je:

  • rozšiřovat povědomí o problematice plýtvání jídlem,
  • propojovat jednotlivé aktéry potravinového řetězce s cílem snížit plýtvání,
  • budovat komunitu „záchranářů”, tedy nadšených dobrovolníků a podporovatelů.

Informují, vzdělávají a nabízí řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin. Poukazují na sociální, ekonomické a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřují toto povědomí mezi širokou veřejnost. Chtějí, aby společnost nakládala s jídlem odpovědně ve všech fázích potravinového řetězce.