Pár dní po Mezinárodním dnu žen začíná v OSN největší konference týkající se rovných příležitostí žen a mužů

15. 3. 2019

V New Yorku ve dnech 11. až 22. března 2019 probíhá pravidelné zasedání Komise OSN pro postavení žen. Jedná se o globální platformu pro hodnocení pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů.

Delegaci České republiky vede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Součástí delegace je také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková a Taťána Gregor Brzobohatá.

V neděli mnoho žen na celém světě dostalo květinu, protože jsme si jako každý rok 8. března připomínali Mezinárodní den žen. Jeden den ale nestačí. Téma genderových stereotypů, rovného postavení žen a mužů nebo genderově podmíněného násilí je jedním z nejdůležitějších témat současnosti, a to nejen kvůli vášním, které vzbuzuje kampaň MeToo nebo přijetí tzv. Istanbulské úmluvy.

Letošní zasedání Komise bude věnováno tématu sociální ochrany a přístupu k veřejným službám. Česká republika na zasedání uspořádá dva semináře. První bude zaměřen na práci s mládeží v souvislosti s prevencí sexuálního a partnerského násilí. Na druhém semináři představí aktuální změny v oblasti rodinné politiky a podpory dostupnosti různých forem péče.

Tohoto semináře se zúčastní i ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová. Zástupkyně a zástupci Nového Zélandu, Francie, UNFPA a Taťána G. Brzobohatá jako zástupkyně Nadace Krása pomoci nabídnou pohled na to, co všechno znamená rodinná neformální péče a koho ovlivňuje. Celosvětově platí, že hlavními pečovatelkami jsou ženy. Jsou často odpovědné nejen za péči a výchovu dětí po narození a v průběhu jejich dospívání, ale často se musí starat i o další rodinné členky a členy v různých fázích života. Tento fenomén vede především k nerovnému postavení žen na trhu práce v porovnání s muži a následně k finančním problémům, kterým jsou ženy nuceny čelit.

„Můj příspěvek se týká žen jako domácích pečujících a toho, jakou cenu musejí platit za to, že se starají o své blízké, ať už to jsou děti nebo později rodiče nebo prarodiče. Tou cenou jsou nižší důchody a velké znevýhodnění na trhu práce. Jsem ráda, že se na mnoha věcech shodneme s paní ministryní Janou Maláčovou a že je odhodlaná s touto výzvou bojovat. Rádi ji v tom podpoříme,“ říká Taťána G. Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci, která se pomoci tzv. neformálním pečujícím také věnuje.

Zasedání Komise OSN pro postavení žen se pravidelně účastní přes 8 tisíc delegátů a delegátek, včetně přibližně 80 ministrů a ministryň. Jedná se o jedno z nejprestižnějších a nejdůležitějších zasedání, která každoročně v rámci OSN probíhají. Zasedání zahájí generální tajemník OSN António Guterres, který považuje podporu genderové rovnosti za svou prioritu.


Zdroj: Tisková zpráva, Pár dní po Mezinárodním dnu žen začíná v OSN největší konference týkající se rovných příležitostí žen a mužů, Nadace Krása pomoci