Paříž zakáže ve veřejných prostorech sexistické a ponižující reklamy

7. 4. 2017

Rada Paříže o tomto rozhodnutí jednala koncem března s reklamní agenturou JCDecaux, smlouva vstoupí v platnost od 20. listopadu 2017.

Podle The New York Times se jedná o podobné reklamy zobrazující sexistické stereotypy, homofobní smínky, jakkoli ponižující či urážlivé prezentace žen a mužů, zobrazení etnické diskriminace, diskriminace národnosti, odmítavé a negativní zobrazování starších lidí a seniorů či reklam, které jsou proti lidské důstojnosti.

Anne Hidalgo, starostka Paříže, rozhodnutí ocenila: „Po Londýně a Ženevě, které již podobná opatření zavedly, nyní i Paříž ukazuje správnou cestu. Město tak činí veškeré možné opatření s cílem zabránit distribuci a propagaci obrazů, které ponižují určité kategorie občanů.“

Jak starostka Paříže dále zmiňuje, francouzský zákaz se inspiroval u podobných rozhodnutí z Londýna. Kontroverzní reklama, která se cestujících v metru dotazovala, zdali již mají svá těla připravena k ukazování na „pláži”, se stala virální a známou po celém světě. Poté během jednoho roku londýnský starosta Sadiq Khan změnil reklamní politiku všech dopravních služeb v Londýně.

„Jako otec dvou dospívajících dívek jsem velmi znepokojen tímto druhem reklamy, která může ponižovat lidi, zejména ženy, a vybízet je k tomu, aby se styděly za svá těla. Nyní je nejvyšší čas, aby se s tím skoncovalo,“ řekl Khan v rozhovoru s The Evening Standard. „Nikdo by se během jízdy metrem nebo autobusem neměl cítit pod tlakem a nucen k nerealistickému očekávání v rámci svého vlastního těla. Chceme tímto vyslat jasnou zprávu reklamnímu průmyslu.“

Nedávno čelili pracovníci mobilních lázeňských služeb USPAAH kritické reakci po spuštění inzerátu, který radil mužům, jak si mohou ženu „udržet sladkou“ díky dobře načasovaným dárkům. Mnozí tuto společnost kritizovali kvůli posilování potenciálně škodlivých genderových stereotypů – ženy, které čekají na své muže, až se vrátí domů, a které se nechají koupit jednoduchými triky. Nicméně v tomto případě společnost svou kampaň obhajovala a odmítl plakáty změnit nebo odstranit. Proč?

Je to jednoduché – sexismus prodává. Reklama s “plážovým tělem”, a to navzdory obrovskému veřejného odporu, získala na celém světě přibližně 1 milion £ během pouhých čtyř dnů jen díky posílení publicity. Bylo to dokonce tak úspěšné, že společnost poskytující diety vyvezla svou myšlenku do New Yorku, kde získala podobně provokující odpověď. Bylo snad záměrem společnosti cílit na liberální prostory pro maximalizaci pobouření, a tudíž odhalení? Na druhé straně mezinárodní pokrytí, zaměřili se na plán, do kterého nakonec investovali o miliony více: další reklama spuštěna v Sussexu minulý měsíc, která vyzývá kolemjdoucí k tomu, aby se doslova snažili udržet krok s Khloe Kardashian.

Reklamy tohoto typu však již nebudou v Paříži přijatelné. Reklama s vlastnictvím bude jistě počítána jako „odlidšťující reprezentace“ ženy nebo neprojdou ani testem „stáří“. Lázeňské služby by se mohly mohly potýkat s nepříjemnostmi a obtěžováním díky svým “sexistickým stereotypům“, zatímco myšlenka s „tělem na pláž“ by zemřela v zasedací místnosti.

Pařížský zákaz je důležitým milníkem, protože poukazuje na to, jak rady a vlády mohou vydávat zákony velmi specificky proti různým formám diskriminace veřejnosti. Sadiq Khan možná změnil londýnskou reklamní politiku, ale jak ukázal minulý měsíc, všude je třeba zlepšení. Zbytek světa toto musí rychle dohnat – nebo mnoho podniků může velmi dobře splynout s marketingem misogynie.


Zdroj: Global Citizen, volně přeloženo z aj originálu, celý článek dostupný zde.