Partnerství A-CSR s Národní sítí Zdravých měst České republiky

15. 10. 2013

Máme radost, že jsme zahájili spolupráci na rozvoji společenské odpovědnosti veřejné správy s Národní sítí Zdravých měst České republiky (NSZM).

V roce 1998 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo na 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30ti evropských zemích.

Národní síť Zdravých měst České republiky zastřešuje desítky měst, menších obcí, ale také kraje, mikroregiony a místní akční skupiny. Pracuje tak na podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách našich měst, obcí a regionů.

Členové NSZM uplatňují principy místní Agendy 21. Ta je mezinárodním programem zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. Ačkoliv má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Více informací o Zdravých městech naleznete zde.