Partnerství s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR

15. 1. 2014

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) uzavřela významné partnerství s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Společně tak budou pracovat na projektech a záměrech týkajících se rozvoje podnikatelského prostředí se zvláštním zřetelem na segment malých a středních podniků (MSP) a živnostníků na téma společenské odpovědnosti (CSR) a odpovědného podnikání, pořádat odborné semináře, workshopy či konference k této problematice s cílem rozšiřování informací o odpovědném podnikání MSP mezi podnikatelskou i veřejnou sféru.

Obě asociace jsou si vědomy toho, že společenská odpovědnost u firem funguje odedávna, i když se zrovna třeba neoznačuje tímto spojením. Ty nejsilnější příběhy nevytváří jen velké společnosti, ale také malé a střední podniky z regionu, jejich zaměstnanci i komunita kolem nich. Právě jejich příběhy mohou inspirovat a motivovat i další a ukázat, že společenská odpovědnost dává smysl. Řada malých podnikatelů uplatňuje odpovědné chování jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup. Odpovědné chování je jim zcela vlastní a přirozené. Neinformují o něm v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Působí v daném regionu a není jim lhostejné své okolí. Zajímají je otázky a témata týkající se jejich blízkého okolí. Podnikají odpovědně a se ctí. Ke společenské odpovědnosti je většinou vedou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. V řadě případů se jedná o rodinné firmy. Nedávný výzkum AMSP ČR (2013) prokázal, že např. rodinné firmy jsou lépe vnímány jak v očích zákazníků, tak obchodních partnerů. Mezi nejvýraznější výhody rodinných společností patří jejich veliká flexibilita, stabilita a etika v podnikání. AMSP ČR potvrzuje, že spotřebitelé i firmy rádi sází na jistotu a upřednostňují tradici a dlouhodobé vztahy.

O Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky (MSP) a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Založena byla v roce 2001. Zastupuje zájmy více jak 254 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od roku 2009 realizuje sérii unikátních nezávislých průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Aktuálními tématy jsou podnikání rodinných firem a největší projekt Asociace Svou Cestou YoungBusiness. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev včetně hodnotitelských komisí. S cílem zviditelnění živnostníků i MSP poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, soutěže „Štiky českého byznysu„, unikátního projektu „HSBC grant pro exportéry„, dále „Exportní ceny DHL UNICREDIT“ a soutěže „Ocenění českých podnikatelek“ a dalších. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

O Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti (CSR). Propojuje několik velice důležitých sektorů (firmy, veřejnou správu, neziskový sektor, sociální podniky, školy a jednotlivce), a díky tomu se aktivně snaží přispět k odpovědnější společnosti, návratu k hodnotám a tradicím. A-CSR je nejvyhledávanější informační portál o společenské odpovědnosti v České republice. Již od roku 2009 přináší aktuality ze světa společenské odpovědnosti a odpovědného podnikání, objektivně informuje o zajímavých projektech, akcích a publikacích. A-CSR poutavou formou uvádí zajímavé příběhy malých a středních podnikatelů z regionu, rodinných firem, neziskových organizací, sociálních podniků či jednotlivců, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené a není jim lhostejné své okolí. Společně s Informačním centrem OSN v Praze A-CSR pracuje na podpoře CSR, udržitelnosti a šíření principů UN Global Compact v ČR. Školám, které se chovají ekologicky, jsou aktivní v místě, kde působí, a starají se příkladně nejen o své žáky, ale také o zaměstnance, uděluje značku Odpovědná škola. Cílem projektu Odpovědná škola je zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní.