Partnerství s Nadačním fondem proti korupci

6. 3. 2014

Uzavřeli jsme významné partnerství s Nadačním fondem proti korupci. Společně tak budeme rozvíjet témata z oblasti společenské odpovědnosti a korupce a rozšiřovat nové informace nejen mezi podnikatelskou, ale i veřejnou sféru.

Nadační fond proti korupci (NFPK) založený v březnu 2011 si stanovil jako svůj hlavní cíl podporovat rozvoj etických hodnot v demokratické společnosti a odhalovat skrytou korupční činnost ve státní správě.

Finančně i mediálně podporuje odvážlivce upozorňující na významné veřejné kauzy. Fond dále podporuje projekty odhalující korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomickým dopadem, těm nejlepším uděluje granty. NFPK již udělil nadační příspěvky ve výši několika miliónů.

Jako první upozornil na kauzu předražených jízdenek pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, kdy zveřejnil skutečnost, že lobbista Ivo Rittig je pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku. Mezi jeho další kauzy patří rovněž i problematika zavádění nových informačních systémů pro výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro tělesně postižené a správu zaměstnanosti z roku 2012 nebo hospodaření Nemocnice Na Homolce či Hospodářské komory.