PENNY představilo Zprávu o udržitelnosti za rok 2019

10. 9. 2020

PENNY představilo komplexní Zprávu o udržitelnosti, v níž shrnuje své aktivity na poli společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje i ekologie a představuje své plány v těchto oblastech.

„Cítíme odpovědnost za naši budoucnost. Cílem této publikace je představit veškeré aktivity, které děláme na poli společenské odpovědnosti, současně také hodnoty, kterými se řídíme, a transparentně představit naše cíle pro následující roky ve všech oblastech,“ uvedl při představení publikace Jens Krieger, generální ředitel PENNY a dodal: „Jsme všem dobrými sousedy, a to nejen našim zákazníkům, ale i zaměstnancům a dodavatelům. Jsme aktivní nejen v ochraně životního prostředí, zdravého životního stylu, ale chceme jít také příkladem ostatním v chování k našemu okolí.“

PENNY je nedílnou součástí českého retailového trhu od roku 1997 a v současné době má nejvyšší počet prodejen v ČR. V rámci své strategie investovalo v roce 2019 do rozvoje a modernizace své sítě 950 miliónů korun, od roku 1998 je to celkem 19 miliard korun. Nedílnou součástí modernizace celé prodejní sítě jsou i investice do moderních technologií, díky nimž od roku 2014 PENNY snížilo energetickou uhlíkovou stopu své společnosti o 42 %, když mimo jiné vybavilo v rámci modernizace 90 % prodejen úsporným LED osvětlením a úspornějším technologickým vybavením.

Od počátku roku 2019 také PENNY nenabízí ve svých prodejnách plastové tašky, díky čemuž se do přírody nedostalo na 700 tun plastů. V rámci recyklace materiálu zpracovalo 17 908 tun lepenky, 1 070 tun plastových fólií a 408 tun dřeva.

Zpráva o udržitelnosti PENNY shrnuje nejen informace z oblasti udržitelného rozvoje, ale také aktivity společnosti v rámci sociální angažovanosti, kde je PENNY hlavním partnerem České federace potravinových bank, které poskytuje centrální sklad v Modleticích v hodnotě 11 miliónů korun. Díky organizaci sbírek za poslední dva roky doputovalo z největší sítě obchodů u nás do potravinových bank 184 tun pomoci a k potřebným pak celkem 1 000 000 porcí jídla. PENNY je také hlavním partnerem Nadace Krása pomoci, když na pomoc seniorům poskytlo v posledních letech více než 3 milióny korun. Patří také k hlavním partnerům akce Ukliďme Česko a podporuje další nevládní neziskové organizace.

Podrobnosti a celou zprávu najdete ke stažení zde.


Zdroj: PENNY představilo Cíle udržitelného rozvoje, Tisková zpráva, 10. 9. 2020

Související

Fairtrade v reakci na pandemii covid-19 poskytuje přímou finanční podporu pěstitelům z Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Přejít na článek