PENNY zvyšuje standardy chovu zvířat

15. 9. 2019

PENNY Market za podpory Ministerstva zemědělství představuje projekt ANIMAL WELFARE STANDARD a zavádí tím vyšší standardy v chovu skotu a prasat.

Cílem je zlepšení životních podmínek a pohody zvířat stejně jako kvalitativní úrovně masných produktů. Podstatou a principem fungování projektu „PENNY STANDARD ANIMAL WELFARE“ je spolupráce s vybranými dodavateli a zprostředkovaně i s jejich chovateli, která nastavuje systém zahrnující požadavky na dodavatele samotné i jejich chovatele. Cílem je zajistit dodržování správných postupů a dodržování stávajících legislativních požadavků, které jdou v některých bodech nad rámec stávajících legislativních standardů tak, aby zvířata měla zajištěny ještě kvalitnější životní podmínky.

„Pro nás je podpora českých dodavatelů a zkvalitňování jejich produkce, což se promítá do jejich konkurenceschopnosti, zásadní prioritou. V tomto projektu jde nejen o zkvalitňování produktů pro české spotřebitele, ale také o velmi důležitý aspekt zlepšování životních podmínek zvířat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nově představený projekt, a s tím související logo PENNY Marketu „SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY – ANIMAL WELFARE“, usnadní orientaci zákazníkům velkých řetězců, kterým záleží nejen na kvalitě produktů, ale i na způsobu jejich výroby. „Sám spotřebitel bude moci díky této značce klást větší důraz na to, aby zvířata skutečně měla dobré životní podmínky. Považujeme za důležité, aby se úroveň životních podmínek zvířat v České republice dále zvýšila, a jsme současně přesvědčeni, že „welfare“ přístup je základem pro to, aby spotřebitel nakonec mohl zakoupit ještě kvalitnější výrobek. Je obecně známo, že maso pocházející ze zvířat, se kterými bylo zacházeno šetrněji, je kvalitnější,“ vysvětluje Jens Krieger, generální ředitel PENNY Market.

Mezi prvními partnery tohoto projektu z řad dodavatelů PENNY Market jsou tyto subjekty: Uzeniny Příbram, a.s. (známý též pod obchodní značkou „příbramská uzenina“), MASO UZENINY POLIČKA, a.s., SKALIČAN a.s.

„Podmínky jsou pro dodavatele a zprostředkovaně pak pro jejich chovatele shrnuty v tzv. Příručce správné praxe chovu prasat a Příručce správné praxe chovu skotu. Dodržování postupů bude podléhat kontrole v rámci monitorovacího systému, kdy PENNY Market kontroluje na vlastní náklady plnění vymezených podmínek u dodavatelů dle své vlastní auditní osnovy,“ popisuje Petr Baudyš, vedoucí kvality společnosti PENNY Market. „Stanovujeme například podmínky doby přepravy. Přeprava skotu a prasat na jatky nesmí trvat déle než 6 hodin, což znamená, že jde o zkrácení maximálního časového limitu o 25 % oproti legislativnímu standardu.“

O tom, že konkrétní maso a masné polotovary z řady privátní značky PENNY Dobré MASO z ČESKÝCH CHOVŮ“ pocházejí ze zvířat, u nichž byly naplněny podmínky a požadavky projektu „PENNY STANDARD ANIMAL WELFARE“, budou spotřebitelé informováni na obalech výrobku speciálně vytvořeným a jedinečným logem se slovním vyjádřením „SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY – ANIMAL WELFARE“, které bude dále doplněno obrazovým doprovodem spokojeného skotu a prasete. Toto logo bude zákazníka informovat o vyšším standardu životních podmínek a chovu zvířat dodavatelů PENNY, resp. jejich chovatelů. S tímto logem na obalech příslušných výrobků se zákazníci budou moci setkat nejpozději do konce roku 2019.

PENNY Market tímto učinil první krok v rámci aktivit „Animal Welfare“ zaměřený na chov skotu a prasat. V dalších krocích hodlá pracovat na dalších zlepšování životních podmínek zvířat a projekt dále rozšiřovat, mimo jiné i na drůbež.

5 otázek pro…

…Romana Kysilku, chovatele Agronea, a.s. Polička (2 200 kusů dobytka)

Co pro vás jako chovatele PENNY STANDARD ANIMAL WELAFER znamená?

Pro nás je vztah ke zvířatům důležitý po celých 35 let, co se jejich chovu věnujeme. Jak se legislativa postupně vyvíjí, vždy jsme chtěli být o krok napřed. Už před pěti lety, kdy jsme stavěli nové stáje, jsme je stavěli s tím, že pro ně chceme nadstandardní podmínky. Základem jsou odpovídající plochy a prostory. Vytváříme skupiny 24, a následně 12 býčků tak, aby si vyhovovali a stádo bylo v klidu. Všichni mají dostatek relaxačních prostor, podlahy jsou pevné s nesmekavým povrchem. Důležitá je také vzdušnost stáje a neustále čerstvá pitná voda.

V čem je největší rozdíl oproti dnešní legislativě?

Především v nadstandardním prostoru. Ze zákona je nařízena plocha 1,6 m2 na kus, naše zvířata mají prakticky dvojnásobek. Dále legislativa umožňuje částečně roštové stání, to u nás nenajdete. Všechna stání jsou s pevnou podlahou, které vyhrnujeme každý den. Dále je to celková vzdušnost stájí, což znamená nezamrzající napáječky, z nichž v zimě mají zvířata neustále k dispozici temperovanou pitnou vodu, a tak dále.

Jak vypadá takový den býčka?

Ošetřovatel přichází v 5 hodin ráno. Projde ustájení, vše zkontroluje, uklidí krmiště, vyklidí jej a naservíruje zvířatům čerstvou krmnou směs. To trvá přibližně 2 – 3 hodiny. Pak jim uklidíme, dostanou novou podestýlku a zvířata mají svůj klid. Odpoledne je pak pravidelně kontroluje zootechnik.

Co je pro zvíře nejdůležitější, aby bylo spokojené, tedy v duchu Animal Welfare?

Je to hodně podobné jako u člověka – pravidelnost a žádný stres. Zvířata u nás krmíme ve stejný čas, mají svůj prostor, relaxační zónu, dostatek čerstvého krmiva, vody i vzduchu. Pro hovězí dobytek je také důležitá stejná strava, proto používáme stále stejnou míchanou krmnou směs, která obsahuje všechny potřebné živiny.

Jednou z podmínek PENNY STANDRAD ANIML WELFARE jsou pravidla pro chov telat…

Chováme dva typy dobytka. U krav na dojení jsou telata odstavována od matek v den porodu, ale dále jsou krmena jejich mlékem, ovšem nadojeným. Druhým typem je dobytek, který není určen pro tržní produkci mléka, tedy chovný. Jeho telata jsou s matkami po celé pastevní období, tedy od března až května podle data porodu až do podzimu, až poté jsou odstavena a postupně převáděna na míchanou krmnou směs.


Zdroj: Tisková zpráva, PENNY zvyšuje standardy chovu zvířat, PENNY Market s.r.o.