Pestrý život lidí s postižením

5. 10. 2018

V červnu letošního roku vstoupila do A-CSR organizace Pestrá, o.p.s. Vizí této organizace je „Pestrý život lidí s postižením“. A jak již název i vize naznačují, paleta jejich aktivit je opravdu pestrá.

V roce 2009 to začalo touhou dělat výcvik asistenčních psů trochu jinak, než u nás bylo do té doby běžné. Zakladatelé byli a jsou přesvědčeni, že by během výcviku psi neměli žít v kotcích, ale v přirozeném prostředí u domácnostech trenérů. Takto připravený pes je pak lépe připraven na svou budoucí misi a soužití s člověkem s postižením. Na tento druh výcviku získali jako jediní v Česku akreditaci od mezinárodní asociace ADEu.

V Pestré jsou si však vědomi i faktu, že pouze vycvičit psa nestačí. Svým klientům poskytují sociální službu – sociální rehabilitace, která pomáhá dosáhnout stavu, kdy klient bude díky pomoci opravdu soběstačnější a méně závislý na pomoci druhé osoby. Spočítali tak, že i když je výcvik psa poměrně finančně náročný, ušetří takto speciálně vycvičený pes během své služby až milion a půl na sociálních službách.

A v integraci lidí s postižením jdou v Pestré ještě dál. Organizace zaměstnává z více jak 50 % lidi s těžkým tělesným postižením. „Zlobilo nás, že lidem s postižením je mnohdy nabízena podřadná práce, která neodpovídá jejim schopnostem. Podvodní zaměstnavatelé těmto lidem dávali mnohdy úplně zbytečnou práci a pobírali na ně dotace od státu. U nás pracují lidé na všech úrovních organizace od vrcholového managementu až po administrativu,“ říká Michal Prager, jeden ze zakladatelů a sám člověk na vozíku, který pracuje v organizaci jako manažer projektu Pestrá cestovka.

Pestrá cestovka je právě tím projektem, v němž pracují pouze lidé s postižením. Jedná se o cestovní agenturu, která nabízí zájezdy prověřených cestovních kanceláří a celá provize za prodej putuje právě na výcvik asistenčních psů, který není systematicky podporován z veřejných rozpočtů. Zákazník tak svým nákupem přispěje na dobrou věc, aniž by zaplatil o korunu navíc, než by platil přímo v cestovní kanceláři.

A co dalšího by mohlo být pro členy A-CSR zajímavé? Pestrá již několik let spolupracuje s byznysem a pomáhá mu přizpůsobit své služby a produkty zákazníkům s postižením. Vezmeme-li v potaz, že zdravotní postižení má cca 10 % lidí a populace stárne, je jednoznačným trendem, že přístupnost prostředí a služeb se stává velkým tématem.

V Pestré se snaží bořit jak fyzické, tak psychické bariéry v přístupu k zákazníkům s postižením. Pro firmy poskytují audity bezbariérovosti obchodních ale i kancelářských prostor. Výstupem auditu je závěrečná zpráva se zhodnocením stávajícího stavu a seznamem doporučení pro zlepšení přístupnosti. „Ve společnosti panuje přesvědčení, že stačí nemít schody a prostor je bezbariérový. Běžný člověk si drobných bariér nevšimne. Přístupnost je ale poměrně široký pojem a při jejím hodnocení musíte brát v potaz mnoho faktorů. Schody jsou jedna věc, ale musíme hodnotit i pohyb po provozovně, přístup k pokladnám a produktům, případně přístupnost toalety atd.,“ dodává Michal Prager.

Byť jsou lidé s postižením v dnešní společnosti již normou, panuje v přístupu k nim stále mnoho mýtů. S tím se snaží Pestrá bojovat svými prožitkovými workshopy zaměřenými na komunikaci se zákazníky s postižením. Lektory jsou lidé s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením a na tyto tři oblasti se workshopy zaměřují. Výsledkem je motivovaný zaměstnanec, který umí bez rozpaků zaujmout klienta se zdravotním postižením, navodit prostředí důvěry, nabídnout vhodnou službu a vytvářet tím dlouhodobý úspěšný vztah pracovník – klient. Takto sociálně odpovědná firma svým otevřeným přístupem rychleji obslouží zákazníka s postižením, orientuje se v jeho specifických potřebách a má lepší zákaznickou zkušenost.


Zdroj: Pestrá, o.p.s.