Pět nových trendů na cestě k udržitelnější budoucnosti

30. 1. 2017

Na základě globálního průzkumu, kterého se každoročně účastní více než pět tisíc organizací z veřejného i soukromého sektoru, vydává UN Global Compact ve spolupráci s dalšími organizacemi The Global Opportunity Report.

The Global Opportunity Report převrací stávající systémová rizika v pozitivní příležitosti směřujících k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Online vzdělání

Téměř polovina z celkového počtu dětí, kterým se celosvětově nedostává vzdělání, pochází z míst zasažených válečnými konflikty. Světoví lídři jsou připraveni hrát klíčovou roli při zprostředkování digitálního vzdělávání dětem ve válečných zónách pro dosažení SDG4 – KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ.

Průzkum ukázal, že existuje nástroj, jak dětem poskytnout pocit „normálnosti“ a naději lepší budoucnosti – online vzdělávání.

Přístup k online přednáškám, přeplněné knihovny v mobilních telefonech, vzdělávací hry… to vše lze využívat v konfliktních zónách. Hry se ukázaly jako jedna z možností, jak se zábavnou formou v těžkých časech učit. Ukazuje se, že hry mohou být stejně účinné jako tradiční výukové nástroje.

Nový report tak předvídá, že do roku 2020 se výdaje na vzdělávání zdvojnásobí na 8 bilionu dolarů, z toho 70 miliard dolarů připadne na e-learning.

Mikrobiologie

Orné půdy díky nešetrnému zacházení stále ubývá. Aktuálně je 40 % půdy využívané v zemědělství zcela nebo částečně znehodnoceno. Jeden z mnoha problémů spočívá v tom, že postupně mizí půdní vrstvy, ze kterých se vyživují rostliny. Ve snaze při řešení této palčivé otázky se do popředí dostávají mikrobi.

Bakterie a různé druhy plísní představují možnosti, jak snížit spotřebu chemických hnojiv a zároveň osvěžit unavenou půdu zvýšením obsahu rostlinných živin.

Hnací sílu na trhu představuje celosvětová poptávka po potravinách. Podle Food and Agriculture Organisation of the United Natios (FAO) musí světová produkce jídla vzrůst do roku 2050 o 70 %, aby bylo možné uspokojit stále rostoucí populaci.

Umělá inteligence jako ochrana

Lidstvo vstoupilo do tzv. „internetové doby“, kde nic není nemožné. To s sebou přináší jistá úskalí, na druhou stranu se před námi otevírají nové možnosti a atraktivní příležitosti, které nesmí zůstat nevyužity.

Neustála všudypřítomnost internetu a neutuchající potřeba být nepřetržitě online, nahrávají možným kyberútokům. Útočníci se v dnešní době pomalu přeměňují z lidí na stoje. Jedinou možností, jak se těmto strojům postavit, se stává umělá inteligence.

V rámci pokroku dnes dokážeme sestrojit inteligentní software a programy, které dokonale suplují některé lidské činnosti, či bezchybná systémová zařízení, která nepřetržitě monitorují data na sítích, a tím dokáží predikovat budoucí ohrožení a často jím tak předcházet.

Globální trh s umělou inteligencí představoval v roce 2015 hodnotu 126,24 miliard dolarů. Do roku 2024 se očekává rapidní nárůst v hodnotě až 3 061 miliard dolarů. Poptávka po produktech založených na umělé inteligence neustále vzrůstá.

Digitální identita

Kontrolu nad digitálním vlastnictvím představuje nová platforma Blockchain. Zjednodušeně řečeno, Blockchain vlastně znamená digitální účetní knihu, která zaznamenává a sleduje veškeré transakce. Přebírá funkci současných bankovních institucí. Zahrnuje platby, inteligentní smlouvy a především digitální identitu. Otevírají se tak pro všechny nové možnosti, jak vstoupit na globální trh.

Předpovědi ukazují, že realita každodenního digitálního obchodování se stane do roku 2025 skutečností. Se stále rostoucím tempem rozvoje je však možné, že se nás to dotkne již mnohem dříve.

Zlepšování životních podmínek chudinských čtvrtí

Další příležitost se nabízí v oblasti zlepšování životních podmínek obyvatel, žijících na okraji společnosti. Pozornost směřuje k přesidlování chudinských komunit do zdravých a bezpečných čtvrtí.

Rozvoj architektury a inovace představují v tomto ohledu určitou mezeru na trhu. Žádoucí jsou především nové a nevšední nápady. Vždyť sami obyvatelé slumů jsou neobyčejně inovativní. Jejich příbytky se skládají z nestálých materiálů a omezených zdrojů.

Ačkoli neexistují žádná relevantní data, analyzující stávající situaci v chudinských čtvrtích, poptávku potenciálních zákazníků značí 828 milionů obyvatel po celém světě. Což jistě není zanedbatelné číslo.

Zdroj: Sustainia, 5 New Market Opportunity Trends by Marianne Haahr, 24. ledna 2017, volně přeloženo z aj originálu, celý článek dostupný zde